Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

ODDZIAŁ KLINICZNY ONKOLOGII I IMMUNOONKOLOGII Z OŚRODKIEM DZIENNYM TERAPII ONKOLOGICZNEJ


Zajmujemy się leczeniem systemowym nowotworów złośliwych, które obejmuje chemioterapię, leczenie hormonalne i wspomagające, a także nowoczesne terapie celowane w skojarzeniu z chemioterapią, jak i radioterapią. W zakresie naszych kompetencji leży również leczenie powikłań związanych z terapią nowotworów. Założeniem jest szybka i całościowa diagnostyka, krótkotrwała hospitalizacja, a następnie kontrolowanie efektów leczenia w Poradni Chemioterapii zintegrowanej z Oddziałem.Oddział prowadzi leczenie w ramach kontraktu z NFZ, realizuje eksperymentalne metody leczenia, w ramach procedury leczenia niestandardowego, jak również w ramach międzynarodowych badań klinicznych. Od 2008 roku, dzięki nowopowstałemu Wydziałowi Nauk Medycznych przy Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim, Oddział Chemioterapii zyskał status Oddziału Klinicznego.

Wyznajemy zasadę, że leczyć należy skutecznie, jak najnowocześniejszymi metodami. Dążymy do tego, aby nasi pacjenci mieli dostęp do jak najlepszych metod terapii nowotworów, a czas oczekiwania na leczenie i pobyt w Oddziale był jak najkrótszy – co jest zgodne z trendami światowymi. W trakcie hospitalizacji zapewniamy najbardziej profesjonalny nadzór nad pacjentem, m.in. dzięki możliwości interdyscyplinarnego konsultowania naszych chorych ze specjalistami innych dziedzin medycyny.

Osobom zamieszkałym w Olsztynie, będąc w odległości, z której dojazd nie sprawia problemu, jesteśmy w stanie zapewnić podawanie leków przeciwnowotworowych w trybie hospitalizacji jednodniowej w pododdziale – Ośrodku Chemioterapii Jednodniowej. Celem uzyskania łatwego dostępu do naczyń żylnych a zarazem w celu protekcji naczyń obwodowych zapewniamy założenie portów naczyniowych – w ramach bezpośredniej współpracy z lekarzami chirurgami.

Kontakt:
Sekretariat medyczny: (89) 539 85 24
Sekretariat medyczny – wypisy: (89) 539 83 03
Punkt pielęgniarski: (89) 539 86 10

Lekarz kierujący oddziałem
dr hab. med. Lubomir Bodnar
tel.: (89) 539 85 24
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Irena Bil