Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM

DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH


Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na apel Polskiej Unii Onkologii jest organizatorem Dnia Drzwi Otwartych, który odbędzie się dniu 2 lutego 2019 r. w godz. 10.00-14.00.

Celem ogólnopolskiej kampanii organizowanej w ramach obchodów
19 Światowego Dnia Walki z Rakiem jest edukacja zdrowotna społeczeństwa, mająca przekonać o korzyściach wynikających z profilaktyki przeciwnowotworowej.

SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie zaprasza do udziału w tym dniu w organizowanych w szpitalu wykładach z zakresu rehabilitacji w onkologii, profilaktyki nowotworowej oraz zapobiegania chorobie nowotworowej poprzez racjonalne odżywianie. W poradniach lekarze specjaliści będą udzielać bezpłatnych konsultacji i porad z zakresu onkologii.

Zachęcamy również do wykonania bezpłatnych badań przesiewowych.

Na bezpłatne badania i konsultacje należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości z numerem PESEL.

Ramowy program zamieszczamy poniżej.

Informacji o Dniu Otwartych Drzwi udziela callcenter tel. 89/539 81 00

Miejsce realizacji :

SP ZOZ MSWiA z W-MCO
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

strona - program