Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

PEŁNOMOCNIK DS. PACJENTA


Pełnomocnik ds. Pacjenta odpowiada na pytania pacjentów, wyjaśnia sprawy i skargi przez nich zgłaszane. Informuje również, gdzie i jakie świadczenia mogą uzyskać. Zadania Pełnomocnika ds. Pacjenta koncentrują się na kwestiach związanych z szeroko pojętym przestrzeganiem praw pacjentów, a głównie dotyczą łamania ich praw w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych, a ściślej:

  • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta
  • wskazywanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta
  • przyjmowanie skarg od pacjentów na działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii
  • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających związanych
    z realizacją praw pacjenta
  • udzielanie odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów
  • analiza skarg i wniosków kierowanych przez pacjentów
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw pacjenta

Sekretariat udziela wszelkich informacji odnośnie Biura Pełnomocnika ds. Pacjentów.

dr lek. med. Danuta Dąbrowska-Parfianowicz
Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek: 8:00 – 12:00

Tel. kom: 609 299 100
tel.: 89 539 80 15
e-mail: pelnomocnik.pacjenta@poliklinika.net

Więcej o prawach Pacjenta