KONTAKT

KONTAKT


Koordynator ze strony MSW – Artur Guzewicz (511 860 441)

Koordynator ze strony Stowarzyszenia Aktywności Społecznej „Młyn” – Mirosław Arczak (507 617 656).