Przejdź do treści strony

Wrzesień miesiącem Świadomości Nowotworów Krwi

Według danych WHO na całym świecie rozpoznawanych jest ponad milion przypadków nowotworów krwi rocznie. Szacuje się, że co 35 sekund jedna osoba na świecie dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. Ostatnie lata przyniosły przełom w leczeniu chorób hematoonkologicznych, co zmieniło rokowania pacjentów i dało im nadzieję na lepsze jutro. Obchodzony we wrześniu Światowy Miesiąc Świadomości Nowotworów Krwi jest okazją do tego, aby zwrócić uwagę na konieczność badań profilaktycznych – morfologii, która może uratować życie. Dzięki postępowi medycyny, jaki dokonał się w ostatnich latach, nowotwory krwi mogą być coraz szybciej diagnozowane oraz skutecznie leczone. Edukacja nt. niespecyficznych objawów tych chorób nadal pozostaje podstawą dla właściwego rozpoznania schorzenia oraz powodzenia terapii. We wrześniu – Światowym Miesiącu Świadomości Nowotworów Krwi – eksperci kampanii „Odpowiedź masz we krwi” podkreślają: badanie morfologii krwi obwodowej powinno stać się podstawowym badaniem diagnostycznym wykonywanym przynajmniej raz w roku.

Badanie morfologii krwi obwodowej to jedno z podstawowych badań diagnostycznych
, dzięki któremu możemy ocenić ogólny stan zdrowia, a także wykryć zagrażający życiu nowotwór krwi. Znacznym utrudnieniem w diagnostyce chorób krwi i szpiku są ich niespecyficzne objawy takie jak: gorączka, nocne poty, istotna i niewyjaśniona utrata masy ciała, osłabienie, przewlekłe zmęczenie, bóle kości, powiększenie węzłów chłonnych, wątroby czy śledziony. Jak przekonują eksperci, wykonywana raz w roku profilaktyczna morfologia może uchronić nas przed konsekwencjami wielu poważnych chorób, których objawy w początkowym okresie mogą być mało charakterystyczne.

W ramach miesiąca Świadomości Nowotworów Krwi obchodzimy:

  • 13 września – Dzień Świadomości Nowotworów Mieloproliferacyjnych*
  • 15 września – Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach**
  • 20 września – Światowy Dzień Świadomości Mielofibrozy***
  • 22 września – Światowy Dzień Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej****

Nowotwory mieloproliferacyjne (myeloproliferative neoplasms – MPN) są grupą chorób rozrostowych układu krwiotwórczego wywodzących się z komórki macierzystej, których cechą jest niekontrolowana proliferacja jednej lub więcej linii krwiotworzenia szpikowego, czego wynikiem jest zwiększona liczba komórek w szpiku.
* Chłoniak to nowotwór rozpoczynający się w komórkach układu immunologicznego odpowiedzialnego za walkę z infekcjami. Zaliczany jest do nowotworów złośliwych pochodzących z układu limfatycznego, a konkretnie białych ciałek krwi. System limfatyczny składa się z węzłów chłonnych i naczyń, które transportują płyn limfatyczny w organizmie (śledziona, grasica, szpik kostny). Płyn limfatyczny zawiera między innymi białe krwinki przyczyniające się do zwalczania objawów infekcji. Węzły chłonne działają jak filtry, przechwytują i niszczą bakterie i wirusy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji. Limfocyty odpowiadają za produkcję przeciwciał i zwalczanie ciał obcych. Choroby powstające na skutek nowotworowych zmian limfocytów nazywamy chłoniakami. Specjaliści klasyfikują ponad 70 typów nowotworów jako chłoniaki. Choroba jest uleczalna, a perspektywa leczenia uzależniona jest od jej rodzaju i stadium.
*** Mielofibroza jest groźnym i rzadkim nowotworem układu krwionośnego. Atakuje najczęściej po 55 roku życia. Jest trudno wykrywalna i w początkowym stadium – z powodu niespecyficznych objawów takich jak zmęczenie czy utrata wagi – może być mylona z grypą czy reumatyzmem.
**** Przewlekła Białaczka Szpikowa jest rodzajem nowotworu, należącym do czterech głównych typów białaczki. Chorują na nią zarówno dzieci, jak i dorośli, chociaż większość pacjentów stanowią osoby dorosłe. Przewlekła białaczka szpikowa rozpoczyna się od nieprawidłowego podziału pojedynczej komórki macierzystej szpiku kostnego. Dokładna przyczyna przewlekłej białaczki szpikowej nie jest znana. Początkowo choroba może rozwijać się bezobjawowo, a symptomy pojawiają się w bardziej zaawansowanym stadium.

To co każdy z nas powinien zrobić we wrześniu – Światowym Miesiącu Świadomości Nowotworów Krwi, to wykonać badanie morfologii krwi.
Na zadbanie o swoje zdrowie zawsze musimy znaleźć czas!

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter