Przejdź do treści strony

Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie otrzymało prawie 34 mln zł dofinansowania na rozbudowę Zakładu Radioterapii.

www.dreamsart.pl

Szanowni Państwo, z przyjemnością i dumą informujemy, iż w dniach 14 listopada i 28 grudnia 2017r. w Ministerstwie Zdrowia zostały podpisane przez Panią Krystynę Futymę – Dyrektora Szpitala – umowy na dofinansowanie projektu p.n. „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie”. Wartość przyznanego dofinansowania obejmuje pełną wnioskowaną przez SP ZOZ MSWiA z WM-CO w Olsztynie kwotę na 2 etapy realizacji projektu, czyli prawie 34 mln zł, z tego 28,7 mln zł ze środków UE oraz 5,3 mln zł ze środków Ministra Zdrowia.
Realizacja projektu obejmuje zakup 2 nowoczesnych akceleratorów (w tym 1 na wymianę), które umożliwiają szybkie i precyzyjne leczenie nowotworów, adaptację istniejącego bunkra na potrzeby nowego akceleratora oraz budowę dodatkowego bunkra, doposażenie w sprzęt kontrolny i pomiarowy oraz rozbudowę systemów informatycznych i planowania leczenia.
Rozbudowa infrastruktury i nowoczesna baza aparaturowa możliwi utrzymanie realizowania świadczeń leczniczych o największym stopniu złożoności, na najwyższym poziomie oraz zwiększy bezpieczeństwo pacjentów podczas realizacji leczenia. Lekarze uzyskają możliwość precyzyjnego dopasowania dawki promieniowania do potrzeb pacjenta, u którego wskazana jest radioterapia.
Projekt będzie realizowany do czerwca 2019r. O kolejnych krokach w realizacji projektu będziemy Państwa informować.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter