Przejdź do treści strony
plakat akcji badania kariotypu oraz FISH

W Szpitalu MSWiA w Olsztynie ruszyły cytogenetyczne badania kariotypu oraz FISH

Szpital MSWiA w Olsztynie wzbogacił swoją strukturę o Pracownię Cytogenetyki powstałą przy Oddziale Klinicznym Hematologii. Pracownia została wpisana do ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. W nowo utworzonej Pracowni prowadzone są badania cytogenetyczne u pacjentów cierpiących z powodu nowotworów krwi.
Pracownia jest otwarta na wykonywanie komercyjnych badań cytogenetycznych dla pacjentów indywidualnych i podmiotów leczniczych.

W swojej ofercie posiadamy możliwość wykonania:

  • analizy kariotypu w chorobach hematologicznych
  • szybką diagnostykę białaczki promielocytowej – wynik w ciągu 24h od otrzymania materiału (fast FISH)
  • ocenę ryzyka cytogenetycznego w szpiczaku plazmocytowym techniką cIgFISH
  • ocenę cytogenetycznych czynników prognostycznych w przewlekłej białaczce limfocytowej (FISH)
  • diagnostykę cytogenetyczną ostrych białaczek, w tym wg protokołu AIEOP-BFM ALL u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną
  • różnicowanie chłoniaków o wysokim stopniu złośliwości double/triple hit
  • ocenę innych, istotnych klinicznie regionów chromosomowych i genów techniką FISH

Rozszerzenie diagnostyki hematologicznej o badania cytogenetyczne stało się możliwe dzięki konkursowi Ministerstwa Zdrowia „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków” – dla podmiotów udzielających świadczenia osobom dorosłym. Do tej pory badania cytogenetyczne były wykonywane poza województwem warmińsko-mazurskim. Uruchomienie własnej Pracowni pozwoliło usprawnić i przyspieszyć diagnostykę. Skrócenie czasu od pobrania materiału do dostarczenia do laboratorium minimalizuje proces obumierania komórek w trakcie transportu. Jest to kluczowe, bowiem badania cytogenetyczne wykonywane są na komórkach żywych, zdolnych do podziałów komórkowych, a ich obumarcie w czasie transportu obniża wartość diagnostyczną badania. Ponadto klinicyści szybciej uzyskują raporty z badań oraz ograniczone są dodatkowe koszty związane z wysyłką materiału.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter