Przejdź do treści strony

VII Ogólnopolska Konferencja Pełnomocników ds. Jakości w Ochronie Zdrowia

W dniach 9-10 grudnia br. w Arche Hotel Puławska Residence w Warszawie odbyła się konferencja Pełnomocników ds. Jakości w Ochronie Zdrowia.
„Co nas czeka w Jakości w Ochronie Zdrowia” to temat przewodni konferencji, w której udział wzięły przedstawicielki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Na specjalne zaproszenie Polskiego Centrum Edukacji Anna Osińska, organizatorów konferencji, dr n. pr. Agnieszka Kowalska – Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta SP ZOZ MSWiA z  W-MCO w Olsztynie, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zreferowała „Jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych z perspektywy praw pacjenta”, a dr Brygida Kondracka – Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie przybliżyła tematykę „Prowadzenia przez szpitale wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa”.

Zaproszenie Przedstawicieli SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie do wystąpienia podczas konferencji naukowej jest potwierdzeniem i docenieniem znaczenia Naszego Szpitala wśród polskich placówek medycznych.

Tematem „Bezpieczeństwo pacjenta w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych” zreferowanym przez dr n. med. Monikę Sadowską – Naczelnika Departamentu Postępowań Wyjaśniających z Biura Rzecznika Praw Pacjenta rozpoczęły się dwudniowe rozważania Pełnomocników ds. Jakości w Ochronie Zdrowia, natomiast wśród innych tematów poruszonych podczas konferencji znalazły się, m.in.:
„Projekty poprawy jakości – jak wykorzystywać istotne zdarzenia związane z hospitalizacją”
„Czy czekają nas nowe standardy akredytacyjne?”
„Pozasądowy tryb dochodzenia roszczeń przez pacjenta”
„Obligatoryjny system raportowania zdarzeń niepożądanych – poprawa bezpieczeństwa czy nowy obowiązek?”

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter