Przejdź do treści strony

UWAGA – GRYPA!

Coraz więcej przypadków grypy w Polsce. W ostatnim tygodniu grudnia było ich prawie 400 tysięcy. Tak dużej epidemii grypy nie było w Polsce od lat.
Co gorsza, liczba jej wykrytych i podejrzewanych przypadków wzrasta z tygodnia na tydzień. I to skokowo.
Dane o zakażeniach grypą podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. W cotygodniowych raportach publikuje dane zarówno o wykrytych, potwierdzonych jak i o podejrzewanych przypadkach grypy.

Z uwagi na tę zwiększoną zachorowalność na grypę oraz inne infekcje wirusowe, w tym Covid-19, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie wprowadza działania zapobiegawcze, w tym:
Odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego:

  • W sali chorych może jednoczasowo przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca.
  • Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
  • Osoba odwiedzająca powinna zdezynfekować ręce po wejściu do oddziału oraz przed i po kontakcie z pacjentem;
  • Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala.
  • W przypadku odwiedzin pacjentów objętych izolacją ochronną lub reżimem sanitarnym osoba odwiedzająca oprócz dezynfekcji rąk i założonej maski jest zobowiązana do stosowania dodatkowych środków ochrony indywidualnej takich jak fartuch fizelinowy oraz rękawiczki.
  • W uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo innych pacjentów z deficytem odporności pozostających w oddziale, Lekarz kierujący oddziałem, a w razie jego nieobecności lekarz dyżurny może zalecić odwiedzającym stosowanie dodatkowych środków ochrony indywidualnej takich jak fartuch fizelinowy oraz rękawiczki.
  • W uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich pacjentów, Lekarz kierujący oddziałem, a w razie jego nieobecności lekarz dyżurny, może ograniczyć lub zawiesić odwiedziny w obrębie poszczególnych oddziałów, zgodnie z zaleceniami Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

Dla wspólnego dobra i bezpieczeństwa: OSOBY ODWIEDZAJĄCE MAJĄ OBOWIĄZEK BEZWZGLĘDNEGO STOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD!!!

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter