Przejdź do treści strony

Uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 27 września 2019r. o godz. 13-tej w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisanie, przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Sławomira Gadomskiego, umowy dofinansowania projektu:

,,Poprawa jakości i efektywności diagnostyki oraz leczenia onkologicznego – utworzenie Zakładu Radiologii Interwencyjnej w celu zastosowania metod i technik małoinwazyjnych”

połączone z konferencją „KOMPLEKSOWE LECZENIE ONKOLOGICZNE”, podczas której poruszane były niezwykle istotne dla poprawy jakości leczenia onkologicznego założenia Narodowej Strategii Onkologicznej.

Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie specjalizuje się w kompleksowym leczeniu nowotworów chemioterapią, radioterapią oraz chirurgią onkologiczną. Utworzenie Zakładu Radiologii Interwencyjnej, w którym będą wykonywane zabiegi przy użyciu angiografu wzbogaci naszą ofertę o dodatkową metodę leczenia nowotworów – radiologię interwencyjną. Pozwoli to naszym chirurgom-onkologom realizować zabiegi mniej inwazyjne, co będzie miało istotny wpływ na skrócenie procesu terapeutycznego oraz okresu rekonwalescencji, a przez to szybszego powrotu pacjentów do zdrowia. Dzięki tej specjalistycznej aparaturze możliwa będzie również chemioembolizacja, czyli zablokowanie naczyń odżywczych guza nowotworowego z równoczesnym podaniem chemii do guza, co pozwala na precyzyjne leczenie zmian nowotworowych przy redukcji dawki leku.

Angiograf w szczególności znajdzie zastosowanie w małoinwazyjnym leczeniu nowotworów wątroby, o czym na konferencji mówił Pan dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny. Już teraz nasza placówka słynie z procedur mniej inwazyjnych. Wykonujemy blisko 1/3 wszystkich termoablacji guzów wątroby w kraju. Poza chemioembolizacją i transplantacją wątroby dysponujemy pełnym zakresem procedur związanych z leczeniem pierwotnych i wtórnych nowotworów wątroby. Zakup angiografu pozwoli uzupełnić ofertę świadczeń medycznych w tym zakresie.

W związku z planami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi centralizacji leczenia chorób nowotworowych i wyznaczeniem ambitnych planów stworzenia ośrodków leczenia między innymi raka jelita grubego (Colorectal Unit), profesor Dariusz Zadrożny poinformował, że liczba pacjentów i procedur wykonywanych w naszym szpitalu oraz standardy leczenia są zgodne z wytycznymi dotyczącymi utworzenia takiej jednostki. W związku z tym, w momencie pojawienia się odpowiednich przepisów będziemy gotowi na otwarcie Colorectal Unit. Dodatkowo coraz częściej nowotwory jelita grubego są operowane za pomocą technik mniej inwazyjnych – laparoskopowo.

Kolejnym ważnym zagadnieniem omawianym na konferencji przez dr hab. n. med. Lubomira Bodnara oraz dr Adama Zdaniukiewicza była jednostka BREAST UNIT, która zapewnia kompleksową opiekę onkologiczną dla chorych na raka piersi w W-MCO Olsztyn. W naszym szpitalu diagnostyka, leczenie chirurgiczne, chemioterapia, radioterapia odbywają się w jednym miejscu przez współpracujący ze sobą zespół wysoce wykwalifikowanych specjalistów. Dodatkowo BREAST UNIT oferuje wsparcie dla chorych kobiet w ramach porad genetycznych, psychologicznych oraz rehabilitacyjnych.

Umowa o dofinansowanie Projektu nr POIS.09.02.00-00-0169/19 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Koszt realizacji Projektu: 4 100 000,00 PLN
Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia: 3 000 000,00 PLN
Dofinansowanie z MSWiA: 1 100 000,00 PLN

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter