Przejdź do treści strony

Ultrasonografia płuc w publikacjach

Mimo intensywnego rozwoju medycyny, ultrasonografia płuc dopiero od niedawna jest częściej wykorzystywana w diagnostyce. Przez wiele lat uważano, że powietrze przeszkadza w ocenie pozostałych struktur klatki piersiowej. Rezydent Jakub Piotrkowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Polikliniki jest m.in. członkiem międzynarodowej grypy zajmującej się tym zagadnieniem.

Również pandemia COVID-19 spowodowała lawinowy wzrost zainteresowania tą metodą do wstępnej oceny i monitorowania pacjentów z śródmiąższowymi zmianami zapalnymi w miąższu płuca w przebiegu infekcji SARS-CoV-2.

Rosnąca liczba publikacji naukowych pokazuje, że jest to niezwykle cenna metoda do wykorzystania również m.in. przy łóżku pacjenta, a kolejne towarzystwa jak np. European Respiratory Society w przypadku pacjenta z ostrą niewydolnością oddechową stawia ultrasonografię płuc na równi z tomografią komputerową.

Rezydent Jakub Piotrkowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii naszego szpitala był członkiem grupy roboczej opracowujące standardy ultrasonografii płuc w chorobach wewnętrznych. Praca międzynarodowego zespołu została opublikowana w czasopiśmie Diagnostics IF 3.11 (2019r.) MNiSW: 70 punktów.

W ostatnim czasie Jakub Piotrkowski opublikował również przegląd piśmiennictwa dotyczący oceny stopnia nawodnienia pacjentka z użyciem ultrasonografii. Publikacja została przyjęta w Polskim Archiwum Chorób Wewnętrznych – IF 3,007 (2019r.), MNiSW: 100 punktów.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter