Przejdź do treści strony

Sztuczna inteligencja na usługach chorych

Mianem sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI) określa się nowoczesną naukę i inżynierię zajmującą się tworzeniem tzw. inteligentnych maszyn, a zwłaszcza inteligentnych programów komputerowych naśladujących procesy myślowe człowieka. Za jednego z twórców tej dyscypliny naukowej uważany jest Alan Turing – genialny matematyk brytyjski szeroko znany ze złamania niemieckiego kodu Enigmy podczas II wojny światowej. Efekty prac dotyczących AI i tworzonego z jej udziałem oprogramowania znajdują coraz częściej zastosowanie w medycynie, a konkretnie w nowoczesnej diagnostyce echokardiograficznej.

Generowane z jego udziałem bardzo dokładne, trój- i czterowymiarowe obrazy serca, mogą znacznie usprawnić rozpoznanie m.in. wczesnych stadiów uszkodzenia mięśnia lewej komory serca, które spotykane są na różnych etapach leczenia onkologicznego.

Pracownia Echokardiografii Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej naszego szpitala została wyposażona ostatnio w najnowocześniejszy system echokardiograficzny, który wykorzystuje złożone algorytmy obrazowania układu sercowo-naczyniowego.

Ten ultranowoczesny sprzęt pozwala na szybsze i łatwiejsze rozpoznanie kardiotoksyczności, związanej z chemioterapią stosowaną m.in. w trakcie leczenia raka piersi. Nowoczesna platforma echokardiograficzna umożliwia teraz bardzo wczesną identyfikację chorych, zagrożonych rozwojem niewydolności serca, która jest praktycznie niemożliwa w powszechnie stosowanych aparatach.

Należy zaznaczyć, że wczesna identyfikacja zagrożonych pacjentów ma wpływ na dalsze postępowanie z chorym obejmujące m.in. modyfikację dawkowania kardiotoksycznych leków onkologicznych, co w konsekwencji może poprawić wyniki leczenia.

Inauguracyjne warsztaty z wykorzystaniem naszego nowego sprzętu poprowadził wybitny ekspert w dziedzinie nowoczesnych technik echokardiograficznych prof. Marcin Fijałkowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter