Przejdź do treści strony

Szpital MSWiA w Olsztynie

Doposażamy Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej w najnowocześniejszy sprzęt medyczny w ramach projektu „Najwyższa jakość i bezpieczeństwo świadczenia usług w celu zapobiegania kardiotoksyczności w leczeniu chemioterapią”.

Podstawowym celem jest wsparcie szpitala w infrastrukturę medyczną, tj. sprzęt i aparaturę oraz system informatyczny w celu umożliwienia zapobiegania kardiotoksyczności u pacjenta leczonego chemioterapią.

Inne cele programu to:

  • Poprawa bezpieczeństwa pacjenta poprzez wdrożenie kardioonkologii – zastosowanie jednoczesnego leczenia onkologicznego oraz terapii kardiologicznej.
  • Zmniejszenie ryzyka powikłań po zabiegach onkologicznych.
  • Wdrożenie indywidualnych planów terapii dostosowanych do potrzeb pacjenta.

Rezultaty projektu:

  • wyposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną
  • wsparcie w leczeniu chemioterapią pacjentów ze współistniejącymi chorobami układu krążenia, poprzez zastosowanie jednoczesnego leczenia onkologicznego oraz terapii kardiologicznej
  • bezpieczne i nowoczesne postępowanie u pacjenta onkologicznego
  • zmniejszenie ryzyka powikłań powstałych w wyniku terapii onkologicznej
  • rozszerzenie oferty medycznej poprzez wdrożenie nowych metod postępowania i leczenia.

Realizacja projektu zapewni wsparcie w leczeniu chemioterapią pacjentów ze współistniejącymi chorobami układu krążenia, poprzez zastosowanie jednoczesnego leczenia onkologicznego oraz terapii kardiologicznej.

Projekt skierowany jest do pacjentów, u których w wyniku terapii onkologicznej wystąpiła kardiotoksyczność. Wdrożenie elektronicznego systemu wspierania leczenia chemioterapią umożliwi opracowanie indywidualnego planu terapii, który uwzględniać będzie obciążenia kardiologiczne.

Z efektów projektu skorzystają pacjenci, u których bez nowoczesnego i bezpiecznego monitorowania nie jest możliwa kontynuacja leczenia onkologicznego. Wczesne rozpoznanie kardiotoksyczności umożliwia bezpieczną modyfikację i kontynuację rozpoczętego procesu terapeutycznego.

Wartość projektu: 2 099 388, 26 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 696 264,67 zł

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter