Przejdź do treści strony
System zintegrowany ExacTrac Dynamic (BrainLab)

Szpital Kliniczny MSWiA w Olsztynie z nowym precyzyjnym systemem pozycjonowania ExacTrac Dynamic i planowania Elements

Przyszło NOWE! PRECYZYJNIEJSZE! BEZPIECZNIEJSZE!

W Zakładzie Radioterapii Szpitala Klinicznego MSWiA z W-MCO w Olsztynie rozpoczęto napromienianie z użyciem radiograficznego, zewnętrznego systemu ExacTrac Dynamic, służącego do precyzyjnego pozycjonowania i monitorowania ułożenia pacjenta w trakcie leczenia. W ramach projektu zakupiono również dedykowany system planowania leczenia w technikach radioterapii stereotaktycznej i radiochirurgii – Elements. Oba systemy są w pełni zintegrowane z posiadanym akceleratorem liniowym i systemem zarządzania radioterapią. Inwestycja ta otwiera nowy rozdział w warmińsko-mazurskiej radioterapii, a nasz Zakład Radioterapii jako jeden z pierwszych w Polsce daje naszym pacjentom dostęp do najnowszych technik radioterapii stosowanych na świecie.

Dwie grupy chorych odniosą największe korzyści z inwestycji. W obu zastosowanie precyzyjnym technik stereotaktycznych daje dobre rezultaty kliniczne przy niskiej toksyczności leczenia. Pierwsza grupa pacjentów to chorzy z przerzutami w kanale kręgowym, dla których dotychczas często jedyną opcją radioterapii pozostawała terapia paliatywna. Obecnie można precyzyjnie napromienić zmiany przerzutowe w każdym odcinku kanału kręgowego chroniąc jednocześnie niezwykle wrażliwy na promieniowanie rdzeń kręgowy. Druga grupa to pacjenci z mnogimi przerzutami w mózgu. U nich dotychczas stosowano dość toksyczne napromieniane całego mózgu. Obecnie zamiast tego można zastosować napromienianie „punktowe” widocznych zmian przerzutowych w mózgu, ograniczając do minimum dawkę leczenia w zdrowej części mózgu! O ile radioterapia pojedynczej zmiany przerzutowej techniką stereotaktyczną nie jest już niczym niezwykłym i jest stosowana w wielu Zakładach Radioterapii w Polsce, to zaplanowanie radioterapii stereotaktycznej choremu, który ma kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt przerzutów w mózgu nie jest możliwe bez odpowiedniego, innowacyjnego wyposażenia. Właśnie nasza inwestycja umożliwia przekroczenie tych istniejących dotychczas barier.

Kompleksowość usług świadczonych w naszym szpitalu, dostęp w tym samym miejscu do nowoczesnej diagnostyki, nowoczesnej chirurgii, nowoczesnego leczenia systemowego, nowoczesnej radioterapii daje choremu gwarancję wyboru najlepszej terapii w danym wskazaniu a działanie zespołu interdyscyplinarnego pod jednym dachem gwarantuje realizację najlepszego scenariusza dla chorego we właściwym czasie.

Dlaczego nasza inwestycja to krok milowy we współczesnej radioterapii?

Radioterapia stereotaktyczna i radiochirurgia wyznaczają przyszłość radioterapii. Z uwagi na poprawiający się standard opieki onkologicznej w Polsce, pacjenci coraz częściej są szybko diagnozowani i kwalifikowani do leczenia nowotworów w niskim stadium zaawansowania. Ponadto w ramach opieki w trakcie lub po leczeniu onkologicznym, równie szybko diagnozowane są wczesne zmiany przerzutowe u pacjentów z chorobą nowotworową. W nowoczesnej radioterapii obserwowany jest trend szerszego stosowania procedur stereotaktycznego napromieniania przerzutów, wypierając klasyczne techniki paliatywnej radioterapii. W związku z tym rośnie ilość realizowanych procedur radioterapii stereotaktycznej, która skupia się na leczeniu wysokimi dawkami promieniowania bardzo małych guzów pierwotnych lub wcześnie wykrytych nowotworów wtórnych. Jednak aby realizować terapię skupiającą duże dawki promieniowania w małych zmianach, krytyczne jest wykorzystywanie narzędzi zapewniających prawidłowe zaplanowanie i precyzyjną realizację leczenia promieniowaniem. Inwestycja w nowy specjalistyczny sprzęt medyczny umożliwia realizację procedur medycznych, które w szpitalu dotychczas nie były wykonywane lub z powodu braku precyzyjnych narządzi mocno ograniczone.

Zakupiony system ExacTrac Dynamic to jedna z pierwszych instalacji w Polsce. Jest on natomiast powszechnie wykorzystywany w ośrodkach onkologicznych na całym świecie (ponad 200 systemów ExacTrac Dynamic i 12000 instalacji poprzedniej wersji ExacTrac). Zapewnia on poprawę efektowności leczenia i bezpieczeństwa pacjentów w trakcie radioterapii, zmniejszając ryzyko powikłań związanych z napromienianiem. System pozwala na realizację wysoce precyzyjnych zabiegów zarówno guzów mózgu jak i guzów w lokalizacjach pozaczaszkowych. Śledzenie zmian położenia pacjenta lub specjalnych markerów zlokalizowanych w guzie, odbywa się w czasie rzeczywistym za pomocą promieniowania rentgenowskiego a obecnie w ExacTrac Dynamic monitorowanie to wzbogacono o rewolucyjną technologię kamer termowizyjnych. Takie połączenie technologii zapewnia submilimetrową dokładność realizacji napromieniania, która jest niezbędna w leczeniu bardzo małych zmian. Brak precyzyjnej kontroli ułożenia pacjenta w trakcie terapii, może skutkować błędem geograficznym a w konsekwencji niewyleczeniem lub zwiększonym ryzykiem powikłań. Dedykowany system planowania w technikach radioterapii stereotaktycznej i radiochirurgii Elements umożliwia precyzyjne konturowanie obszarów do leczenia na seriach CT, MR czy PET-CT, wykorzystując zaawansowane algorytmy fuzji różnych badań, korekcji dystorsji obrazu czy narządzi do automatycznego konturowania narządów krytycznych. Ponadto system umożliwia wykonywanie planów leczenia za pomocą najnowocześniejszych technik terapii wolumetrycznej, wielołukowej z wykorzystaniem algorytmów obliczeniowych dawek w oparciu o symulacje Monte Carlo. Posiada dedykowane narzędzia do planowania leczenia przerzutów mnogich w mózgu oraz zmian nowotworowych w obszarze kręgosłupa.

Dzięki tej inwestycji możliwe jest poszerzenie zakresu świadczonych dotychczas w naszym Zakładzie Radioterapii usług przez możliwość:

  • napromieniania stereotaktycznego grupy chorych z mnogimi ogniskami przerzutowym w mózgu, którzy dotychczas napromieniani byli na cały obszar mózgu w procedurze paliatywnej lub byli odsyłani na leczenie do innych ośrodków;
  • napromieniania stereotaktycznego grupy chorych w chorobie oligometastatycznej z przerzutami izolowanymi w obszarze kręgosłupa i zmian położonych wewnątrz kanału kręgowego. Do chwili obecnej tacy pacjenci otrzymywali leczenie paliatywne i rzadko kwalifikowani byli do leczenia stereotaktycznego, z uwagi na ograniczone możliwości poprawnego konturowania, a następnie właściwego pozycjonowania pacjentów podczas seansu napromieniania;
  • napromieniania stereotaktycznego grupy chorych z nawrotem choroby po przebytej już radioterapii w danym obszarze np. małych węzłów chłonnych na szyi w pobliżu kanału kręgowego;
  • zwiększenie ilości napromieniania stereotaktycznego grupy chorych z rakiem stercza, przerzutami do nadnerczy, pojedynczych węzłów chłonnych, pojedynczych przerzutów do kości i innych skomplikowanych i trudnych okolic z uwagi na możliwości śledzenia zmian położenia guzów w czasie terapii;
  • zmniejszenia częstości hospitalizacji, ponieważ pacjenci leczeni radioterapią stereotaktyczną otrzymują całą dawkę promieniowania w jednej lub maksymalnie kilku frakcjach (zabiegach). W przypadku standardowej radioterapii, ilość zabiegów i związanej z nimi na przykład hospitalizacji, może wynieść nawet kilka tygodni. Pacjenci leczeni technikami stereotaktycznymi najczęściej wymagają jedynie opieki ambulatoryjnej.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter