Przejdź do treści strony

Szpital Kliniczny MSWiA w Olsztynie wśród finalistów Konkursu „ZDROWA PRZYSZŁOŚĆ – Inspiracje”

W tym roku do konkursu zgłosiliśmy projekt pod kierunkiem dr n. med. Ewy Wasilewskiej-Teśluk kierującej Zakładem Radioterapii, Poradnią Radioterapii „Zwiększenie efektywności leczenia chorób nowotworowych w systemie BRAIN-LAB poprzez planowanie i kontrolę pacjenta w radioterapii stereotaktycznej i radiochirurgii w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie” w kategorii „Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia”. Projekt został zauważony i doceniony przez szerokie grono Kapituły Konkursu ”ZDROWA PRZYSZŁOŚĆ – Inspiracje” kwalifikując się do grona FINALISTÓW tegorocznej edycji.

Gala Konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” odbyła się tradycyjnie w Auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Nagrodę, w imieniu wyróżnionych odebrała osobiście pani Krystyna Futyma – Dyrektor Szpitala Klinicznego MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w towarzystwie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa pana Grzegorza Kade.

Projekt ma istotne znaczenie dla zabezpieczenia stale wzrastających potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia onkologicznego. Z uwagi na coraz wyższy standard opieki onkologicznej w Polsce, bardzo często kwalifikuje się do leczenia pacjentów z szybko zdiagnozowanymi nowotworami w niskim stadium zaawansowania. Natomiast w konsekwencji coraz lepszej opieki w trakcie lub po leczeniu onkologicznym, równie szybko diagnozowane są wczesne zmiany przerzutowe. W związku z tym zauważalnym trendem w światowej i krajowej radioterapii jest zwiększanie procedur radioterapii stereotaktycznej, która skupia się na leczeniu bardzo wysokimi dawkami promieniowania, bardzo małych obszarów (guzy o małym stopniu zaawansowania czy wcześnie wykrytych nowotworów wtórnych). Aby realizować terapię skupiającą duże dawki promieniowania na małych zmianach, krytyczne jest wykorzystywanie w tym celu narzędzi zapewniających precyzyjne zaplanowanie i zrealizowanie leczenia radioterapią.
Radioterapia stereotaktyczna i radiochirurgia wyznaczają przyszłość radioterapii, a obecne trendy wskazują na wzrost liczby procedur stereotaktycznego napromieniania przerzutów zamiast leczenia paliatywnego. Ponadto metody stereotaktyczne, czyli wysokich dawek na mały obszar, mają coraz większe zastosowanie w leczeniu guzów pierwotnych, w takich lokalizacjach jak głowa, stercz, płuco, wątroba i inne. O tendencjach i potrzebach w tych dziedzinach mówi fakt opracowania nowych międzynarodowych wytycznych w zakresie badania parametrów fizycznych małych pól promieniowania i specyfikacji dawki dla małych objętości leczonych zmian nowotworowych.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter