Przejdź do treści strony

System optycznego obrazowania powierzchni pacjenta – Bezpieczeństwo pacjenta podczas radioterapii

SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z MSWiA w ramach dotacji oraz inwestycji środków własnych zakupił nowy system optycznego obrazowania powierzchni pacjenta podczas radioterapii.

System pozwala na śledzenie powierzchni pacjenta w 3D, w czasie rzeczywistym w trakcie zabiegów leczenia radioterapeutycznego. Dwa zestawy robocze systemu, zainstalowane w bunkrach akceleratorów Truebeam 1 i Truebeam 2, pracują w modułach Align RT (kontrola ułożenia) oraz Gate RT (bramkowanie oddechowe). Każdy z tych zestawów składa się z trzech kamer o wysokiej rozdzielczości, zamontowanych do sufitu bunkra oraz komputera sterującego, wyposażonego w najnowszą wersję oprogramowania. Kolejny zestaw zainstalowano w pomieszczeniu tomografu komputerowego. Zestaw ten posiada jedną kamerę i pracuje w module Gate CT, który służy do wykonywania tomografii 4D (uwzględniającej ruchomość oddechową pacjenta).

Zasada działania systemu VisionRT polega na stereoskopowej rekonstrukcji powierzchni trójwymiarowego obiektu z wykorzystaniem światła widzialnego. Uzyskany w ten sposób przestrzenny obraz ciała pacjenta jest porównywany komputerowo z powierzchnią ciała zrekonstruowaną w warunkach odniesienia, np. podczas badania tomografii do planowania leczenia. Uzyskujemy w ten sposób informację czy konieczna jest korekta pozycji pacjenta i w jakim kierunku należy jej dokonać. Ponadto, system umożliwia monitorowanie na bieżąco ruchomości oddechowej pacjenta, co jest szczególnie wskazane przy napromienianiu obszarów położonych w klatce piersiowej.

System wykorzystywany jest w radioterapii stereotaktycznej, w której stosuje się wysokie dawki promieniowania, podawane jednorazowo w zaplanowany niewielki obszar dotknięty zmianami, oszczędzając tym samym tkanki zdrowe. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia precyzyjna kontrola pozycji pacjenta przed i w trakcie ekspozycji promieniowania oraz możliwość monitorowania ruchomości pacjenta w czasie rzeczywistym. Dzięki wykorzystaniu światła widzialnego system ten jest zupełnie nieinwazyjny i może być wykorzystywany bez ograniczeń u każdego pacjenta, dla każdego rejonu ciała. Szczególnie przydatny jest przy terapii nowotworów piersi przeprowadzanej na głębokim wstrzymanym wdechu, gdyż znacznie zmniejsza lub wręcz całkowicie eliminuje ryzyko uszkodzenia serca.

Nowy system zastąpił posiadaną starszą wersję, która była używana w Zakładzie Radioterapii od 2010r.

MSWiA-logo-www

NAZWA PROJEKTU:

Zakup systemu optycznego obrazowania powierzchni pacjenta

UMOWA: 101/DZ/WEI/2018 z dnia 26 października 2018r.

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 064 343,00 PLN

DOFINANSOWANIE DOTACJA CELOWA MSWiA: 1 030 000,00 PLN

ŚRODKI WŁASNE: 34 343,00 PLN

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter