Przejdź do treści strony

Sukcesy Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej na konferencjach naukowych

Rok 2021 to początek powrotu do popandemicznej normalności pod względem aktywności naukowej. O dwóch doniesieniach naukowych przygotowanych przez lekarzy Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej przyjętych do prezentacji na prestiżowych kongresach zagranicznych
informowaliśmy już wcześniej. Ale równie udanie zaznaczyliśmy swoją obecność na konferencjach krajowych.

Sukcesem zakończyła się 17. Międzynarodowa Konferencja „JUVENES PRO MEDICINA”, która odbyła się w Łodzi w dniach 14-16.05.2021. Z trzech doniesień ze Studenckiego Koła Urologii, II-e miejsce zajęła praca studenta Adriana Borkowskiego o zakrzepicy żyły głębokiej grzbietowej prącia, a wyróżniona została praca Oliwii Czyżniewskiej. Wydarzenie to, które jest jedną z największych w tej części Europy konferencji naukowo-szkoleniowych dla studentów i młodych lekarzy, organizowane jest już od 1962 roku. Konferencja przyciąga corocznie ponad 3000 młodych naukowców z Polski i z zagranicy. Główna część programu konferencji to konkurs prac studentów-naukowców z 32 sesjami tematycznymi – oprócz ortopedycznej i fizjoterapeutycznej także, m.in. nauk podstawowych, chirurgii, otolaryngologii, stomatologii, zdrowia publicznego, chorób wewnętrznych, medycyny technicznej i bioinżynierii.

Z kolei we wrześniu br. odbyło się 50. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, na które przyjęto 5 prac ze Studenckiego Koła Urologicznego. Pierwszą nagrodę zdobyło doniesienie o mnogiej kamicy cewki moczowej studenta V roku Szymona Maciejewskiego. Ponadto wyróżnione zostały 2 prace – Marii Derkaczew i Eweliny Joniec o przetoce pęcherzowo-macicznej oraz Michała Koniecznego, Michała Kuleszy i Agnieszki Skoczeń o przerzucie raka stercza do pęcherza moczowego. Należy podkreślić, że powyższy sukces jest w znaczącej części udziałem opiekuna Studenckiego Koła Urologicznego dra n. med. Macieja Przudzika z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest wymiana myśli naukowej między studentami i doktorantami zrzeszonymi w kołach naukowych działających na uczelniach wyższych w Polsce i za granicą, co pozwala na poszerzanie wiedzy studentów, a także na wymianę doświadczeń i integrację studentów i doktorantów działających w ramach studenckiego ruchu naukowego.

Jak dotąd ostatnie tegoroczne krajowe wystąpienie urologów z Polikliniki Olsztyńskiej, miało miejsce w Jastarni w trakcie konferencji Nasza Szkoła Ultrasonografii, która odbyła się w dniach 1-2.10.2021. Do wygłoszenia wykładu „Rola USG w monitorowaniu leczenia kamicy układu moczowego” został zaproszony dr hab. n. med. Marek Roslan.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter