Przejdź do treści strony

SPZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie wśród finalistów „Inspiracji”

W tym roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie zgłosił do konkursu projekt zespołu pod kierunkiem dr. hab. n. med. Radosława Grabysy „Ocena wczesnych markerów kardiotoksyczności u chorych na raka piersi leczonych okołooperacyjnie” w kategorii „Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia”. Projekt wyjątkowego w skali kraju olsztyńskiego „Cardio-Onco Teamu” został zauważony i doceniony przez szerokie grono Kapituły Konkursu ”ZDROWA PRZYSZŁOŚĆ – Inspiracje” uzyskując 6. miejsce na ponad 100 projektów z całego kraju zgłoszonych do oceny.

Zespołowo dla zdrowia pacjenta

„Doświadczeni specjaliści w dziedzinach kardiologii i hipertensjologii, pracujący w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej pod kierunkiem dr. hab. n. med. Radosława Grabysy, tworzą wraz z onkologami, hematologami i radioterapeutami Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie wyjątkowy „Cardio-Onco Team”, którego jednym z głównych celów jest wybór najskuteczniejszej metody leczenia chorego z chorobą nowotworową, która będzie jednocześnie możliwie najmniej szkodliwa dla układu sercowo-naczyniowego…”

Gala Konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” odbyła się tradycyjnie w Auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Nagrodę, w imieniu wyróżnionego Zespołu odebrała osobiście pani Krystyna Futyma – Dyrektor SPZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie w towarzystwie Zastępcy Dyrektora Szpitala pana Grzegorza Kade.

Wzorem lat ubiegłych w Konkursie „Inspiracje” nagradzane są osoby, organizacje pozarządowe, firmy i szpitale, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy. Przewodniczącym kapituły oraz patronem honorowym jest dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Patronat honorowy nad Inspiracjami objęli również prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak oraz dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Instytutu Badawczego dr hab. n. o zdrowiu Grzegorz Juszczyk. Projekty oceniane są przez 30-osobową Kapitułę, złożoną z managerów ochrony zdrowia. W jej skład wchodzą też zwycięzcy poprzednich edycji.

Nagrody Inspiracje 2022 wręczono w 7 głównych kategoriach:

  1. Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia
  2. Innowacyjny szpital – zarządzanie
  3. Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych
  4. Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia
  5. Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
  6. Innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia, dostęp do usług
  7. Działania na rzecz środowiska naturalnego

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter