Przejdź do treści strony

SPROSTOWANIE DO PONIEDZIAŁKOWEGO WYDANIA PANORAMY

W związku z ogromną liczbą telefonów i zapytań przesłanych do naszego Szpitala, a wynikających z treści przedstawionego w wydaniu Panoramy z dnia 21 marca 2016 r. materiału  pt. „Nadzieja dla chorych na raka trzustki” uprzejmie informujemy, że Pan dr Wojciech Rogowski  od ponad półtora roku nie jest pracownikiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, ani tym bardziej Ordynatorem Oddziału Klinicznego Chemioterapii naszej placówki, jak błędnie podano  w materiale. Lekarzem Kierującym ww. Oddziałem Klinicznym jest Pan dr Paweł Różanowski.

Lek, o którym mowa w materiale telewizyjnym, z uwagi na negatywną opinię AOTM (Agencji Oceny Technologii Medycznych) i wynikający z tego brak refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, nie jest osiągalny ani w naszym Oddziale Klinicznym, ani w żadnym innym ośrodku w kraju. Jednocześnie informujemy, że w Polsce, o ile oczywiście pozwala na to stan ogólny pacjenta, może być zastosowane leczenie tego nowotworu schematem FOLFIRINOX, zgodnym ze standardami europejskimi
i amerykańskimi, zapewniającym lepsze wyniki w przerzutowym raku trzustki, choć niestety również kosztem wyższej toksyczności leczenia.

Osoby zainteresowane informacjami szczegółowymi odsyłamy do najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej 2015 (European Society for Medical Oncology) dotyczących leczenia raka trzustki, także w stadium przerzutowym: http://www.esmo.ora/Guidelines/Gastrointestinal-Cancers/Cancer-of-the-Pancreas

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter