Przejdź do treści strony

SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – kolejny wygrany konkurs

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie wygrał kolejny konkurs na doposażenie oddziałów i klinik Szpitala. Tym razem zostaliśmy wybrani do realizacji „Zakupu sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego” w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030.
Przedmiotem programu jest poprawa jakości diagnostyki onkologicznej w zakresie urologii onkologicznej w dziedzinie raka pęcherza moczowego, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki nowotworów złośliwych w onkologii urologicznej oraz zwiększenia wykrywalności raka pęcherza moczowego.

W celu unowocześniania zarówno aparatury i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienia niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia nowotworów pęcherza moczowego oraz zwiększenia jakości realizacji świadczeń, planowany jest zakup cystoskopów giętkich dla Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala MSWiA w Olsztynie prowadzącej leczenie osób dorosłych. Doposażenie Kliniki w najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki onkologicznej na łączną kwotę 399 500,00 zł pozwoli na skuteczniejsze wykrywanie nowotworów pęcherza moczowego u pacjentów z Regionu Warmii i Mazur.
Zakup cystoskopów do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter