Przejdź do treści strony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w liczbach – rok 2020

Koniec roku jest zawsze dobrym momentem do wszelkiego rodzaju podsumowań. Ale, zanim ocenimy działalność Olsztyńskiej Polikliniki na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego w roku 2021, przejdźmy do szczegółowego zestawienia za rok ubiegły powiązanego z celem działalności Szpitala, tj. udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

23513 pacjentów leczonych w trybie stacjonarnym

W ramach leczenia szpitalnego stacjonarnego na ogólną liczbę 23513 pacjentów:

 • Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy – 9389 pacjentów
 • Klinika Onkologii i Immunoonkologii – 4404 pacjentów
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii – 1664 pacjentów
 • Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej – 1404 pacjentów
 • Kliniczny Oddział Hematologii – 1306 pacjentów
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej – 1230 pacjentów
 • Pozostałe dane z oddziałów i klinik dotyczą liczby poniżej 1000 pacjentów.

12797 pacjentów leczonych w trybie dziennym

W trybie dziennym leczeni są pacjenci, którzy potrzebują intensywnych działań terapeutycznych, ale nie muszą być hospitalizowani.
Pobyt dzienny na oddziale trwa 5 godzin przez 5 dni w tygodniu.
W roku 2020 z leczenia w trybie dziennym skorzystało:

 • Oddział Dzienny Terapii Onkologicznej – 8315 pacjentów
 • Oddział Kliniczny Hematologii Pobyt Dzienny – 734 pacjentów
 • Oddział Rehabilitacji Dziennej – 518 pacjentów

6734 jednostki przetoczonej krwi w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

Transfuzja krwi jest procedurą wykonywaną w placówkach służby zdrowia i uważaną za stosunkowo bezpieczną. Transfuzje krwi wykonuje się najczęściej na oddziałach operacyjnych, onkologicznych, hematologicznych, intensywnej terapii czy ratunkowych.

3312 zabiegów operacyjnych

Na łączną sumę zabiegów wykonanych na bloku operacyjnym w roku 2020 najwięcej zleciły:

 • Klinika Chirurgii Onkologicznej 757
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej 684
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 662
 • Pododdział Chorób Piersi 412

93226 udzielonych porad specjalistycznych

w tym:

 • Poradnia (gabinet) lekarza POZ – 22084 pacjentów;
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej – 18462 pacjentów;
 • Poradnia Chemioterapii – 11450 pacjentów;
 • Poradnia Radioterapii – 7845 pacjentów.
 • Najmniej pacjentów w roku 2020 zostało przyjętych w Poradni Logopedycznej 549.

56759 wykonanych badań diagnostyki obrazowej

Diagnostyka obrazowa to dział diagnostyki i informatyki medycznej zajmujący się tworzeniem obrazów zmian fizjologicznych oraz patologicznych zachodzących w ciele ludzkim za pomocą różnego rodzaju oddziaływań fizycznych.
W roku 2020 w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie wykonano:

 • USG – 17283
 • RTG – 15910
 • TK – 13509
 • Mammografia – 5890
 • MRI – 4167

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter