PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK

PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK


 

mgr Magdalena Radłowska

Telefon: (89) 539 – 80 – 50

Sekretariat tel.: (89) 539 – 80 – 15

Sekretariat fax.: (89) 539 – 80 – 20

Kontakt e-mail:
przelozona.pielegniarek@poliklinika.olsztyn.pl