Przejdź do treści strony

Profilaktyki nigdy dosyć…

O przyczynach raka prostaty, diagnostyce i możliwościach leczenia… z Aleksandrą Mazur, z Ann Asystent Zdrowia rozmawiał prof. dr hab. Roman Sosnowski kierujący Kliniką Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Nowotwór pęcherza moczowego. Choroba dotyka głównie mężczyzn w podeszłym wieku, ale grupa ryzyka jest o wiele większa. Kto jest najbardziej narażony na nowotwór pęcherza moczowego? W jaki sposób objawia się choroba? Na czym polega leczenia nowotworu? O tym rozmawiamy z prof. dr. hab. Romanem Sosnowskim, specjalistą urologiem kierującym Kliniką Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala MSWiA w Olsztynie.
Według Krajowego Rejestru Nowotworów tylko w 2020 roku na raka pęcherza moczowego zachorowało ponad 6000 osób.

Aleksandra Mazur, Ann Asystent Zdrowia: Kto jest najbardziej narażony na nowotwór pęcherza moczowego i jakie są czynniki ryzyka?

Prof. dr hab. Roman Sosnowski: Nowotwór pęcherza moczowego najczęściej występuje u starszych osób, z przewagą płci męskiej. Szczyt zachorowania przypada na siódmą dekadę, ale w miarę starzenia się danej osoby, ryzyko zachorowania wzrasta. Trudno określić jednoznacznie, dlaczego częściej nowotwór pęcherza moczowego występuje u płci męskiej. Wydaje się, że mężczyźni są bardziej eksponowani na czynniki ryzyka. W związku z tym ten nowotwór częściej u nich występuje.

Do lektury wywiadu odsyłamy do:

Edukacja Ann: Nowotwór pęcherza moczowego. Głównym objawem jest krwiomocz – Ann-Zdrowie

Obraz strony internetowej

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter