Przejdź do treści strony
Obraz strony internetowej Ministerstwa zdrowia

Powołanie na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej

dr hab. n. med. prof. CMKP Janusz Kocik – Kierownik Oddziału Dziennego Terapii Onkologicznej Szpitala Klinicznego MSWiA w Olsztynie został Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie onkologii klinicznej.
Powołanie przyjął z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Radosława Króla. Konsultanci Wojewódzcy pełnią kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej, nie tylko w naszym regionie.

Dr hab. n. med. prof. CMKP Janusz Kocik to kolejny przedstawiciel kadry medycznej Szpitala Klinicznego MSWiA w Olsztynie powołany na Konsultanta Wojewódzkiego:

 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Dariusz Zadrożny – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej;
 • dr n. med. Janusz Hałka – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie hematologii;
 • dr hab. n. med. Grzegorz Kade – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie toksykologii klinicznej;
 • dr n. med. Ewa Wasilewska -Teśluk – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej;
 • lek. Krzysztof Antoniak – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy;
 • mgr piel. Beata Wołk – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa;
 • mgr piel. Beata Szeszko – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Kadencja konsultanta trwa 5 lat, a jego zadania to:

 • opiniowanie (na prośbę wojewody), czy dany podmiot leczniczy spełnia wymagania, by móc udzielać świadczeń zdrowotnych w konkretnej dziedzinie medycyny;
 • składanie wniosków do okręgowych samorządów zawodowych o skontrolowanie, czy osoby wykonujące dany zawód medyczny rzetelnie wypełniają obowiązki;
 • opiniowanie, czy dana jednostka może zostać wpisana na prowadzoną przez ministra zdrowia listę jednostek, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy, dentystów, pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych;
 • kontrolowanie i wydawanie opinii, czy jednostki prowadzące staże podyplomowe lekarzy i dentystów spełniają niezbędne wymagania;
 • kontrolowanie i ocenianie sposobu realizacji stażu lub specjalizacji oraz poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione w danym podmiocie leczniczym.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter