Przejdź do treści strony
Szpital bez papierosa

Poliklinika Olsztyńska przystąpiła do akcji „Szpital bez papierosa”

SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie podjął się udziału w szczególnie ważnej społecznie akcji „Szpital bez papierosa”.

Projekt obejmuje upowszechnienie w Polsce przyjętej w 2019 r. na Światowym Kongresie Raka Płuca w Barcelonie deklaracji, zwracającej uwagę na problem palenia tytoniu po rozpoznaniu raka. Deklaracja została przedstawiona podczas plenarnej sesji otwierającej kongres jako oficjalny dokument Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC). W ramach projektu powstaje także sieć „Szpitali bez papierosa”, w których praktycznie wdrażane są zalecenia Deklaracji oraz podejmowany jest szereg innych działań antytytoniowych.

Szpitale bez papierosa – placówki realizujące projekt:

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (UCK) w Gdańsku
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
 • Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
 • Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W ramach Akcji Szpital zobowiązuje się do:

 • Wyznaczenia koordynatora akcji w Szpitalu.
 • Zawieszenia plakatów informacyjnych o akcji i udostępnienie ulotek dla pacjentów leczonych w Szpitalu.
 • Zamieszczenia informacji o akcji na stronie internetowej Szpitala.
 • Zapewnienia udziału edukatorów antytytoniowych w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych.
 • Zamieszczenia tablic informacyjnych o zakazie palenia przy wszystkich wejściach, szlakach komunikacyjnych i w windach.
 • Bezwzględne egzekwowanie zakazu palenia tytoniu i papierosów elektronicznych przez wszystkie osoby znajdujące się na terenie szpitala.

Palenie tytoniu jest udowodnioną przyczyną wielu nowotworów i odpowiada za około 1/3 ogółu zgonów nowotworowych. O ile niekorzystne skutki używania tytoniu są dobrze znane, nie docenia się szkód wynikających z kontynuacji palenia po rozpoznaniu nowotworu. Palenie tytoniu przez chorych na nowotwory w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu znacząco zwiększa ogólne ryzyko zgonu, ryzyko zgonu związane z nowotworem i ryzyko wtórnych nowotworów, a także znacząco nasila toksyczność leczenia i zwiększa jego koszty. Mimo wielu korzystnych skutków zaprzestania palenia tytoniu po rozpoznaniu nowotworu, większość chorych kontynuuje swój nałóg, a lekarze zbyt rzadko pomagają im czynnie rzucić palenie.

Pamiętaj: Rzucając palenie – wspierasz leczenie!

Deklaracja Antytytoniowa – Szpital bez Papierosa (ligawalkizrakiem.pl)
drugi4.cdr (ligawalkizrakiem.pl)
pierwszy5.cdr (ligawalkizrakiem.pl)

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter