Przejdź do treści strony

PODZIĘKOWANIE KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w OLSZTYNIE


[…]Dzięki Państwa uprzejmości mogliśmy korzystać z rad i doświadczeń specjalistów, dzielić się własnymi spostrzeżeniami i wątpliwościami, wreszcie – podnieść własne kompetencje w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych.

Za Pańskim pośrednictwem chciałbym podziękować Pani Bożenie Rychlik oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego przedsięwzięcia za profesjonalizm, z jakim konferencja została zorganizowana.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter