Przejdź do treści strony

Podziękowanie dla Polikliniki Olsztyńskiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje cały szereg inicjatyw medycznych, badań profilaktycznych, akcji edukacyjnych oraz szczepień ochronnych dla podmiotów zewnętrznych, za co otrzymujemy liczne podziękowania. Właśnie dotarło kolejne podziękowanie od Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie adresowane na ręce Pani Krystyny Futymy – Dyrektora SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

Nadbryg. Tomasz Komoszyński – Warmińsko-Mazurski Komendant PSP składa serdeczne podziękowania za zorganizowanie i profesjonalne przeprowadzenie przez Panią Bożenę Rychlik konferencji „Zdrowe i bezpieczne środowisko pracy – wyzwania w dobie pandemii – promowanie zdrowia psychicznego w środowisku służb mundurowych” oraz „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów – stres i wypalenie zawodowe w środowisku służb mundurowych”, w którym uczestniczyła kadra kierownicza Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego. Wygłoszona prezentacja stanowiła ważny element promocji wiedzy nt. zdrowia psychicznego i zwiększenia świadomości wyzwań związanych z tym tematem.

„Treści i cele jakie udało się zrealizować podczas spotkania w pełni wpisują się w nasze oczekiwania i potrzeby oraz niewątpliwie wpłyną na lepsze i zdrowsze funkcjonowanie w naszym środowisku służbowym. Wierzymy, że dzięki działaniom profilaktycznym, w kolejnym trudnym roku nie zabraknie sił do podejmowania nowych wyzwań i dalszej służby na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności” – nadbryg. Tomasz Komoszyński.

Serdecznie dziękujemy Pani Bożenie Rychlik – Kierownikowi Zakładu Usług Psychologicznych Szpitala MSWiA w Olsztynie za przybliżanie i popularyzowanie tematyki zdrowia psychicznego oraz promowanie naszej placówki medycznej w Regionie.

Za wszystkimi ciepłymi słowami kierowanymi pod adresem Szpitala kryje się wdzięczność naszych pacjentów, uczestników naszych szkoleń czy odbiorców realizowanych przez nas programów prozdrowotnych – najlepsze zadośćuczynienie w codziennej niełatwej i pełnej poświęceń pracy lekarzy, pielęgniarek i pracowników Polikliniki Olsztyńskiej.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter