Przejdź do treści strony

Pierwszy w regionie zabieg z wykorzystaniem cholangioskopu…

W dniu 3 marca 2023 r. w Zakładzie Endoskopii Szpitala MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie u 2 pacjentów z kamicą przewodów żółciowych wykonano, po raz pierwszy w naszym ośrodku i regionie, zabieg z wykorzystaniem cholangioskopu SpyGlass.

Zabiegi przeprowadził kierownik Zakładu Endoskopii lek. med. Jacek Janiszewski pod kierunkiem dr n. med. Andrzeja Baniukiewicza z Uniwersytetyckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
W trakcie przeprowadzonych zabiegów, po wstępnym rozkruszeniu, usunięto fragmenty złogów uzyskując zamierzony efekt kliniczny.
Wykorzystanie jednorazowego endoskopu SpyGlass umożliwia przeprowadzenie skomplikowanych zabiegów wewnątrz przewodów żółciowych jednocześnie minimalizując ryzyko powikłań i skracając czas hospitalizacji pacjentów.

Cholangioskop jest urządzeniem stosowanym w diagnostyce i leczeniu zwężenia przewodów żółciowych oraz trudnych przypadków kamicy przewodów żółciowych, w których klasyczne metody leczenia endoskopowego i chirurgicznego nie przynoszą korzystnych efektów. Cholangioskopię przeprowadza się u pacjentów cierpiących na kamicę żółciową, gdy nie ma zaleceń usunięcia pęcherzyka żółciowego oraz kiedy ze względu na przebyte wcześniej operacje zmieniona anatomia nie pozwala go usunąć tradycyjnymi metodami. Cholangioskopię wykonuje się również w przypadku wystąpienia złogów tak dużych, że niemożliwe jest ich usunięcie laparoskopem lub gdy nie pozwala na to ich nietypowe usytuowanie.
Podczas zabiegu korzysta się ze specjalistycznego jednorazowego endoskopu umożliwiającego wprowadzenie go do przewodów żółciowych o średnicy do 3 mm, co umożliwia obrazowanie przewodów żółciowych wewnątrz wątroby. Dzięki obecności kanału roboczego endoskopu średnicy 1,2 mm możliwa jest biopsja celowana zmian podejrzanych o rozrost nowotworowy. Przez kanał biopsyjny cholangioskopu można wprowadzić sondy do elektrohydraulicznej litotrypsji dużych kamieni żółciowych, których fragmenty, po wykonanym kruszenia, wydobywane są do światła jelita.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter