Przejdź do treści strony

OTWARCIE ODDZIAŁU HEMATOLOGII

Już oficjalnie 8 maja 2013 roku w SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie uroczyście zainaugurowano działalność Oddziału Hematologii, który funkcjonuje w szpitalu od 1 października 2012 roku jako odzew na stale rosnące potrzeby w zakresie leczenia hematologicznego w województwie warmińsko-mazurskim. Świadomie przełożyliśmy to oficjalne otwarcie oddziału na moment, w którym oddział będzie w pełni funkcjonował, żebyśmy już mieli się czym pochwalić” – powiedział dyrektor SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie Janusz Chełchowski.

Oddział Hematologii jest kierowany przez dr n. med. Wandę Knopińską-Posłuszny, która dotychczasową dwudziestoletnią pracę zawodową poświęciła diagnostyce i leczeniu schorzeń hematologicznych oraz transplantacji komórek macierzystych układu krwiotwórczego; początkowo w Klinice Hematologii w Katowicach, a od 1993 roku w Katedrze i Klinice Hematologii GUMED.

Celem działalności Oddziału jest nowoczesna diagnostyka oparta na badaniach immunologicznych, cytogenetycznych i molekularnych oraz leczenie całej gamy schorzeń hematologicznych, takich jak ostra białaczka, chłoniak złośliwy, szpiczak mnogi czy przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne.

Diagnostyka i leczenie oparte na standardach europejskich i światowych to dewiza działania Oddziału.

Jednym z celów strategicznych Szpitala, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zachorowań na schorzenia jest utworzenie Oddziału Dziennego Hematologii, rozwój w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie specjalistycznej diagnostyki hematologicznej, w tym cytometrii przepływowej, diagnostyki cytogenetycznej i molekularnej oraz utworzenie na bazie istniejącego już oddziału ośrodka transplantacji szpiku kostnego.

Galeria Zdjęć

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter