IZBA PRZYJĘĆ

IZBA PRZYJĘĆ


Izba Przyjęć przyjmuje wszystkich chorych planowanych do hospitalizacji w naszym Szpitalu. Przyjęcia odbywają się według księgi oczekujących w godzinach przedpołudniowych. Każdy chory skierowany do szpitala w terminie planowym zgłasza się do Izby Przyjęć zgodnie z informacjami o terminie i godzinie przyjęcia zawartymi w karcie planowanej hospitalizacji.Przyjęcia do szpitala odbywają się w miłej i spokojnej atmosferze stworzonej przez personel Izby. Dziennie planowo hospitalizujemy około 100 chorych.

Telefony