Przejdź do treści strony

O zatorowości płucnej w przebiegu raka piersi w „OncoReview”

W marcowym numerze „OncoReview” Agata Tomaszewska, Małgorzata Żach-Muzolf i Radosław Grabysa podzielili się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem w artykule pt. „Zatorowość płucna po zmianie z letrozolu na tamoksyfen u pacjentki z rakiem piersi. Opis przypadku i przegląd literatury”.

Na początek warto wspomnieć, że redaktorem naczelnym renomowanego pisma anglojęzycznego „OncoReview” w Europie jest dr hab. n. med. Radosław Garbysa – lekarz kierujący Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA i Warmińsko- Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie.

„OncoReview” to pierwsze polskie czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojętej kardioonkologii i stykowi onkologii z innymi dziedzinami medycyny.

W skład rady redakcyjnej wchodzą wybitni specjaliści z zakresu kardioonkologii z USA, Europy i Rosji. Od 2011 r. na łamach pisma artykuły publikowali specjaliści z Polski oraz z wielu krajów świata. Publikowane są tam opisy przypadków i serii przypadków dotyczących nowych objawów i ich rokowania, artykuły przeglądowe dotyczące ostatnich wydarzeń, jak również opinie ekspertów i komentarze dotyczące wczesnych wyników ważnych badań eksperymentalnych lub badań klinicznych z zakresu szeroko pojętej kardioonkologii.

Czasopismo realizuje misję naukową i dydaktyczną przy aktywnym udziale młodych badaczy.

O czym mówi artykuł pt. „Zatorowość płucna po zmianie z letrozolu na tamoksyfen u pacjentki z rakiem piersi. Opis przypadku i przegląd literatury”? Autorzy wyjaśniają

Kobiety z rakiem piersi cierpią na zakrzepicę żył głębokich i zatorowość płucną 3 razy częściej niż grupa zdrowych kobiet w tym samym wieku. Zakrzepica może być pierwszym objawem choroby nowotworowej, ale może również wynikać z terapii hormonalnej inhibitorami aromatazy lub tamoksyfenem stosowanym w leczeniu raka. Istotnym problemem klinicznym wymagającym rozwiązania w tej populacji jest kwestia profilaktycznego leczenia przeciwzakrzepowego. W pracy przedstawiono przypadek zatorowości płucnej w przebiegu raka piersi, który był związany z terapią hormonalną tamoksyfenem i nieodpowiednią profilaktyką przeciwzakrzepową.

TU link do streszczenia artykułu naszych specjalistów. Miłej lektury!

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter