Przejdź do treści strony
Nowy stół operacyjny na bloku Szpitala Klinicznego MSWiA w Olsztynie

Nowy sprzęt na bloku operacyjnym Szpitala Klinicznego MSWiA w Olsztynie

Logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Dostosowanie infrastruktury Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwiększenia możliwości udzielania świadczeń onkologicznych w sytuacjach kryzysowych” blok operacyjny Szpitala Klinicznego MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie został doposażony w dwa nowe stoły operacyjne oraz cyfrowy mobilny aparat RTG z ramieniem C.

Zakup sfinansowano i zrealizowano w reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID – 19 w ramach Wspierania naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W ramach powyższego wsparcia Szpital Kliniczny MSWiA w Olsztynie zostanie wyposażony jeszcze, m.in. w sterylizator plazmowy, tor wizyjny czy pompy przepływowe do chemioterapii z możliwością podłączenia aparatu do kroplówki systemu zamkniętego.

Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do nich, transport i bezpieczeństwo energetyczne, a także inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Jest to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter