Przejdź do treści strony

Nowy ambulans w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym MSWiA w Olsztynie

Na wyposażenie Oddziału Ratunkowego Szpitala Klinicznego MSWiA z W-MCO w Olsztynie trafił nowy w pełni wyposażony ambulans w miejsce kilkunastoletniej karetki pogotowia przekazanej w lipcu br. do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem na cele związane z pomocą Ukrainie, w tym z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Ambulans został zakupiony ze środków Skarbu Państwa przekazanych Szpitalowi Klinicznemu MSWiA w Olsztynie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Nowy ambulans ratunkowy usprawni pracę Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, przyczyniając się do jakości, terminowości i skuteczności usług medycznych świadczonych pacjentom Naszego Regionu, a stałe doposażanie w specjalistyczny sprzęt niezbędny do ratowania zdrowia i życia poprawia dostępność mieszkańców Warmii i Mazur do najnowocześniejszych usług medycznych.

Pomysłodawcą pierwszego ambulansu był Dominique-Jean Larrey, lekarz wojskowy, który w 1792 roku wraz z zespołem chirurgów i pielęgniarek udzielał pierwszej pomocy rannym żołnierzom i przygotowywał ich ewakuację z pola bitwy. To wówczas na kartach historii zadebiutowała mobilna pomoc medyczna.

W imieniu pacjentów i personelu Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie serdecznie dziękujemy za ten szczególny dar dla naszego Oddziału Ratunkowego.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter