Przejdź do treści strony

Nowoczesna ultrasonografia endoskopowa w diagnostyce guzów trzustki

Ze względu na coraz bardziej powszechne stosowanie w diagnostyce badań obrazowych jamy brzusznej jak ultrasonografia (USG), tomografia komputerowa (CT) i rezonans magnetyczny (MR), rośnie wykrywalność zmian torbielowatych trzustki.

Według statystyk, torbiele trzustki stwierdza się u 2,6-13,5 % badanych pacjentów, u których te badania wykonywano z innych powodów. Uważa się, że około 40% uwidocznionych torbieli trzustki ma charakter nowotworowy, co sprawia, że konieczne jest szybkie i dokładne rozpoznanie zmiany. To z kolei umożliwi wdrożenie celowanej, nowoczesnej terapii onkologicznej.

Od ponad 2 lat zespół doświadczonych endoskopistów pod kierownictwem dr. Jacka Janiszewskiego z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie w celu precyzyjnej i szybkiej diagnostyki chorób trzustki, stosuje z powodzeniem ultrasonografię endoskopową (EUS) połączoną z aspiracyjną biopsją cienkoigłową (FNA) z badaniem cytologicznym i biochemicznym płynu pobranego z rozpoznanej torbieli. Należy podkreślić, że ta metoda jest jedną z najnowocześniejszych dostępnych aktualnie metod, „dedykowanych” dokładnemu rozpoznawaniu tego typu patologii.

Ultrasonografia endoskopowa to połączenie zalet obrazowania endoskopowego z metodą precyzyjnego badania USG wykonywanego z „wnętrza człowieka”. Przyłożenie sondy ultrasonograficznej przez doświadczonego lekarza bezpośrednio do chorobowo zmienionego narządu, bardzo poprawia jakość obrazowania oraz umożliwia dokładne uwidocznienie struktur wewnętrznych torbieli. Poprzez zmniejszenie odległości między igłą a badaną, podejrzaną zmianą, podczas wykonywanej biopsji, redukuje się do minimum ryzyko niebezpiecznego powikłania takiego zabiegu, jakim jest niekontrolowane krwawienie.

Co roku w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie wykonywanych jest 150 zabiegów EUS, z czego zdecydowaną większość stanowią badania uzupełnione o biopsję. Wykorzystywany na co dzień przez wysoce wykształconych, specjalizujących się w zaawansowanej diagnostyce endoskopowej gastroenetrologów, nowoczesny sprzęt endoultrasonograficzny (EUS) sprawia, że nasz szpital jest aktualnie wiodącym w województwie ośrodkiem specjalizującym się w nowoczesnej diagnostyce guzów trzustki.

Dzięki przeprowadzonej diagnostyce, jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem określić, czy torbiel trzustki ma charakter łagodny i zakwalifikować ją do dalszej obserwacji, czy też jest potencjalnie złośliwa, co kwalifikuje pacjenta do dalszego leczenia operacyjnego.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter