Przejdź do treści strony

Nowe wyposażenie w naszym Szpitalu !

SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z MSWiA w ramach dotacji oraz inwestycji środków własnych wzbogacił się o kolejne nowe wyposażenie sal operacyjnych.

Sale operacyjne zostały wyposażone nie tylko w lampy operacyjne, pompy infuzyjne czy inny drobny sprzęt operacyjny, ale również w nowe stanowisko do znieczulenia ogólnego, platformę do elektrochirurgii, resektoskop do usuwania zmian w pęcherzu moczowym oraz automatyczny aparat do wstrzykiwania kontrastu pozwalający znacznie obniżyć koszty podawania kontrastu. Ponadto, z otrzymanych środków zakupiono komorę laminarną do pracy z cytostatykami.

MSWiA-logo-www
NAZWA PROJEKTU:
Na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych
UMOWA: 59/DZ/WEI/2018 z dnia 25 maja 2018r.
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 599 652,20 PLN
DOFINANSOWANIE DOTACJA CELOWA MSWiA: 592 000 PLN
ŚRODKI WŁASNE: 7 652,20 PLN

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter