Przejdź do treści strony
Analizator laboratoryjny do wykonywania badań immunoenzymatycznych metodą ELISA

Nowe możliwości Pracowni Toksykologii

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Szpitala Klinicznego MSWiA w Olsztynie wzbogaciło się o nowy sprzęt biomedycznyanalizator laboratoryjny do wykonywania badań immunoenzymatycznych metodą ELISA. Za pomocą metody ELISA w Pracowni Toksykologii i Farmakokinetyki będzie można wykrywać w badanym materiale określone białka z użyciem przeciwciał opłaszczonych odpowiednim enzymem.

Sprzęt będzie wykorzystywany do przeprowadzania badań laboratoryjnych na potrzeby oddziałów szpitalnych, głównie Oddziału Klinicznego Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku oraz w kierunku wykrywania zatruć muchomorem sromotnikowym.

Jesteśmy obecnie jedynym w Regionie Warmii i Mazur Ośrodkiem, w którym można oznaczyć występowanie amanityny – toksyny występującej w muchomorze sromotnikowym odpowiedzialnej za ciężkie zatrucia spowodowane spożyciem muchomora sromotnikowego. Jest to bardzo istotna możliwość badawcza z uwagi na nadchodzący w regionie sezon na grzyby.

ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)test immunoenzymatyczny lub immunoenzymosorpcyjny, jeden z najpowszechniej stosowanych testów w badaniach biomedycznych, zarówno naukowych, jak i diagnostycznych. Służy on do wykrycia określonych białek w badanym materiale z użyciem przeciwciał poliklonalnych lub monoklonalnych skoniugowanych z odpowiednim enzymem.

Test ELISA należy do szerszej grupy tak zwanych testów fazy stałej, ale nie jest pierwszym, który został wynaleziony, chociaż jest jednym z najczęściej stosowanych. Pierwszą metodą z tej grupy, w której stosuje się przeciwciała znakowane radioizotopem, jest test RIA, za wynalezienie którego Rosalyn Yalow otrzymała w 1977 roku Nagrodę Nobla.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter