Przejdź do treści strony
Program leczenia spastyczności kończyn

Nowe możliwości dla pacjentów z Warmii i Mazur – Program leczenia spastyczności kończyn

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Klinicznego MSWiA z Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie przystąpił do Programu lekowego leczenia spastyczności kończyn z użyciem toksyny botulinowej typu A.

Do leczenia kwalifikowani są pacjenci, którzy ukończyli 18 rok życia:

  • po przebytym udarze niedokrwiennym lub krwotocznym mózgu;
  • po przebytym urazie ośrodkowego układu nerwowego, w przebiegu stwardnienia rozsianego, mózgowego porażenia dziecięcego lub paraplegii spastycznej.

Kwalifikacja pacjentów do programu odbywa się w Poradni Neurologicznej Szpitala Klinicznego MSWiA z Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie we wtorki przez dr Agnieszkę Rynkowską – Rejestracja tel. 89 539 81-00.

Pacjent zgłaszający się do kwalifikacji powinien posiadać dokumentację medyczną oraz skierowanie do Poradni Neurologicznej. Jednym z warunków koniecznych przy kwalifikowaniu do leczenia jest posiadanie dokumentacji medycznej potwierdzającej zachorowania na wyżej wymienione choroby.

Spastyczność kończyn po przebytym udarze mózgu może rozwinąć się u około 20-40% pacjentów i utrudnia ona lub uniemożliwia choremu wykonywanie codziennych czynności, powoduje ból i pogarsza komfort życia. Iniekcje z toksyny botulinowej powodują zmniejszanie napięcia mięśniowego, co w połączeniu z wdrożoną rehabilitacją pozwala na szybszą poprawę sprawności ruchowej. Zastrzyki z toksyny botulinowej mogą być powtarzane nie częściej niż co 12 tygodni. Pacjent w ciągu roku może otrzymać maksymalnie 3 podania na każdą kończynę.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter