Przejdź do treści strony

Nowe aparaty EEG i EMG w Poliklinice Olsztyńskiej

W ostatnich tygodniach pracownia elektrofizjologiczna Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie wzbogaciła się o najnowocześniejsze aparaty do badań EEG i EMG, które stanowią uzupełnienie badań neurologicznych i są wykorzystywane w diagnostyce wielu schorzeń układu nerwowego.

Badanie EEG
(ElektroEncefaloGrafia) jest to zapis czynności bioelektrycznej mózgu. Polega na rejestrowaniu fal mózgowych, co umożliwia ocenę pracy mózgu. Istnieje także możliwość wykonania badania Video EEG, które polega na jednoczesnej rejestracji zapisu EEG oraz obrazu video zachowania pacjenta.
Aparat EEG wykorzystywany jest w:

  • rozpoznawaniu i różnicowaniu padaczek i innych stanów napadowych,
  • monitorowaniu skuteczności leczenia przeciwpadaczkowego,
  • zaburzeniach pamięci, mowy, zachowania,
  • diagnostyce o-nline,
  • diagnostyce bólu głowy,
  • zaburzeniach snu.

Badanie EEG jest całkowicie bezpieczne, bezinwazyjne i bezbolesne. Można je powtarzać wielokrotnie, w zależności od potrzeb diagnostycznych.

Badanie EMG
(Elektromiografia) jest jednym z podstawowych badań stosowanych w diagnostyce chorób mięśni i nerwów obwodowych. Składa się z dwóch elementów: Elektroneurografii (ENG) – badanie przewodnictwa nerwowego oraz właściwej elektromiografii (EMG) czyli badanie mięśni.

Badanie ENG pozwala ocenić stan funkcjonalny nerwów obwodowych na podstawie ich stopnia pobudliwości, zdolności i prędkości przewodzenia impulsów. Dzięki elektroneurografii (ENG) możemy określić rodzaj uszkodzenia nerwu, niekiedy jego lokalizację oraz nasilenie zmian. Badanie przeprowadza się przy użyciu elektrod powierzchniowych przyklejonych do skóry nad mięśniem unerwianym przez nerw, który chcemy zbadać. Następnie stymuluje się nerw wzdłuż jego przebiegu słabym bodźcem elektrycznym. Stosuje się prąd o niewielkim napięciu i natężeniu, w całkowicie bezpieczny dla organizmu.

Elektromiografia (EMG)
jest badaniem służącym do potwierdzenia lub wykluczenia uszkodzenia mięśni. Badanie EMG wykonuje się za pomocą specjalnej, jednorazowej, cienkiej elektrody igłowej, która jest wkłuwana do uprzednio zdezynfekowanego mięśnia. W trakcie badania wystąpić może uczucie dyskomfortu spowodowane samym ukłuciem. Badanie wykonuje się w spoczynku, kiedy mięsień jest całkowicie rozluźniony oraz podczas skurczu mięśnia. Dlatego do wykonania pełnego badania elektromiograficznego konieczna jest współpraca pacjenta. Badanie jest mało inwazyjne. Z powodów wprowadzenia igły w mięsień po badaniu pacjent może odczuwać tkliwość w miejscu wkłucia igły oraz czasami mogą pojawić się drobne zasinienia.

Elektromiografia nie wymaga szczególnego przygotowania ani odstawienia przyjmowanych leków. Niemniej jednak, przed badaniem należy poinformować lekarza o zaburzeniach krzepnięcia, przyjmowaniu leków przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych, o wszczepionym kardiowerterze – defibrylatorze, ciąży oraz o występowaniu obrzęku chłonnego kończyn. Zarówno po wykonaniu badania EEG jak i EMG można w pełni wrócić do codziennej aktywności.
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz Salą Intensywnego Nadzoru Neurologicznego kierowany przez dr Wiolettę Wojtyrę-Michalak zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorych w ostrej fazie udaru mózgu. Oddział dysponuje pełnymi możliwościami diagnostycznymi. Posiada wysokospecjalistyczny sprzęt niezbędny do opieki w postaci kardiomonitorów, respiratora, pomp infuzyjnych, USG-Dopplera, EKG, EEG, Holtera-EKG, EMG.

Niewątpliwie, nowy sprzęt specjalistyczny zakupiony ze środków Skarbu Państwa w ramach umowy pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie na dofinansowanie realizacji inwestycji dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej, przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług w naszym szpitalu oraz przyspieszy diagnostykę schorzeń neurologicznych u pacjentów.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter