Przejdź do treści strony

Nasze sukcesy na arenach międzynarodowych

Nie jest łatwo polskim urologom przedstawiać swój dorobek naukowy na największych światowych kongresach. Od wielu lat najważniejsze są doroczne spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (AUA), Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU), Międzynarodowego Towarzystwa Urologicznego (SIU) i Towarzystwa Endourologii i Urotechnologii (WCET). Akceptacja pracy na którąś z tych konferencji bez wątpienia nobilituje zgłaszający ośrodek i jest niejako dowodem nadążania przez nie za aktualnymi wyzwaniami urologii. Do prezentacji na tych konferencjach przyjmuje się tylko takie prace, które wnoszą istotnie coś nowego do medycyny i nie były wcześniej nigdzie prezentowane. Specjaliści z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej szpitala MSWiA przygotowali dwa międzynarodowe wystąpienia.

Na kongresie WCET w Hamburgu nasi lekarze zaprezentują film, przestawiający nową technikę operacyjną leczenia żylaków powrózka nasiennego, którą wykonują przez jedno 4-milimetrowe nacięcie skóry w pępku. Omawiają też wyniki leczenia tą techniką, które można było zaobserwować po zoperowaniu 20 mężczyzn. Okazało się, że efekty leczenia są bardzo dobre, a ponadto te operacje wykonuje się w krótszym czasie niż inne zabiegi – w kilkanaście minut, a chorzy wychodzą ze szpitala już po kilku, kilkunastu godzinach.

Tytuł pracy to: Laparoscopic single-port varicocelectomy with the single-channel fabric device (LEVD): A medium-term follow-up, a jej autorami są: Marek Roslan, Maciej Przudzik, Michał Borowik, Robert Liss i Mirosław Łesiów z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Gabriela Gronowicz i Jakub Wójtowicz – studenci Wydziału Lekarskiego UWM.

Z kolei na kongresie SIU w Dubaju zaprezentowane zostanie wideo pt. Simultaneous transvesical laparoendoscopic single-port repair of vesicovaginal and vesicorectal fistulae, którego autorami są Marek Roslan, Maciej Przudzik i Michał Borowik z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej oraz dr Maciej Michalak z Zakładu Radiologii – wszyscy ze szpitala MSWiA. Film ukazuje krok po kroku naprawę skomplikowanej przetoki odbytniczo-pochwowej i pęcherzowo-pochwowej, która została wykonana narzędziami laparoskopowymi przez jeden tylko port, wprowadzony w tym przypadku do pęcherza moczowego przez 15-milimetrowe nacięcie skóry. Jest to w pełni forma nowoczesnej „operacji przez dziurkę od klucza”. Minimalna inwazyjność tej techniki sprawiła, że przebieg pooperacyjny był krótki, praktycznie bezbolesny i chora szybko wróciła do pełnej aktywności życiowej.

Nie chcąc poprzestać na powyższych doniesieniach zagranicznych, zespół przygotowuje kolejne prezentacje i artykuły opisujące działalność urologiczną, w nadziei, że zostaną zauważone i zaakceptowane do przedstawienia na następnych dużych kongresach lub opublikowane w liczących się czasopismach.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter