Przejdź do treści strony

Nasze publikacje w „Biuletynie Lekarskim”

W ostatnim wrześniowym wydaniu Biuletynu Lekarskiego” aż trzy artykuły to publikacje Szpitala MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.
Dr n. med. Roman Łesiów – specjalista z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej w cyklu „kontrowersje w medycynie” poruszył ważki współcześnie temat insulinooporności (ang. Insulin Resistance)
Dr hab. n. med. Zbigniew Żęgota – lekarz kierujący Oddziałem Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu na własnym sportowym przykładzie ukazał rolę aktywności ruchowej w ramach I Memoriału Prezesa Honorowego Polskiego Stowarzyszenia Tenisowego Lekarzy dra Zbigniewa Frenszkowskiego.
Jarosław Witek – rzecznik prasowy Szpitala MSWiA w Olsztynie nawiązał do obchodzonego niedawno 20-lecia Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii przypominając historię, ukazując największe sukcesy, przedstawiając medyczne dane statystyczne oraz kreśląc plany szpitala na przyszłość.

„Biuletyn Lekarski” Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie wydawany jest od 1989 r. jako dwumiesięcznik z przerwą wakacyjną. Co roku wychodzi pięć numerów „Biuletynu” w nakładzie 3400 egzemplarzy każdy. Jest on nieodpłatnie dystrybuowany wśród wszystkich członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Zadaniem „Biuletynu” jest informowanie członków samorządu o aktualnych pracach organów Izby, w szczególności Okręgowej Rady Lekarskiej, Rzecznika Praw Lekarza, poszczególnych komisji problemowych. W „Biuletynie” publikowane są sprawozdania z aktualnych wydarzeń naukowych Izby, np. zjazdów naukowych, konferencji i warsztatów. Tutaj można także znaleźć zapowiedź zbliżających się ważnych wydarzeń w tym względzie. Ważne miejsce na łamach „Biuletynu” zajmują informacje o wydarzeniach sportowych i kulturalnych, w których uczestniczą nasi koledzy. W „Biuletynie” publikujemy także relacje z ciekawych podróży naszych kolegów w odległe zakątki świata.

Biuletyn-Lekarski179_aktywny.pdf (wmil.olsztyn.pl)

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter