Przejdź do treści strony

Nasza kadra medyczna cyklicznie publikuje w „Biuletynie Lekarskim”

„Coraz więcej uczonych podważa obowiązującą obecnie teorię o genetycznej przyczynie powstawania nowotworów. Wiele badań wskazuje na to, że rak jest chorobą o podłożu metabolicznym…” dr n. med. Roman Łesiów

W zajmującym felietonie „Czy rak to choroba metaboliczna?” specjalista z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Klinicznego MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie dr n. med. Roman Łesiów zauważa wpływ metabolizmu na zachorowalność i rozwój chorób nowotworowych:
„Kluczowym odkryciem w dziedzinie biochemii komórki nowotworowej była wykazana już ponad 100 lat temu przez Ottona Warburga jej zmiana w pozyskiwaniu energii. Nowotwór preferuje, mimo obecności tlenu, mało korzystną fermentację cukru, zamiast produkowania energii w wyniku fosforylacji oksydacyjnej…”

„Warburg zauważył również, że zdrowe komórki pozbawione tlenu przekształcały się w komórki nowotworowe. Prowadziło to do oczywistego wniosku: przyczyną powstawania nowotworów jest zmiana w sposobie wytwarzania energii. Ta interesująca teoria została na wiele lat niemal całkowicie zapomniana.”

„Epidemia otyłości i chorób metabolicznych jest ściśle związana ze wzrostem zachorowalności na choroby onkologiczne.”

Zapraszamy do szczegółowej lektury tego ciekawego artykułu dra n. med. Romana Łesiowa opublikowanego w ostatnim numerze „Biuletynu Lekarskiego”.

„Biuletyn Lekarski” wydawany jest od 1989 r. jako dwumiesięcznik z przerwą wakacyjną. Co roku wychodzi pięć numerów „Biuletynu” w nakładzie 3400 egzemplarzy każdy. Jest on nieodpłatnie dystrybuowany wśród wszystkich członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Zadaniem „Biuletynu” jest informowanie członków samorządu o aktualnych pracach organów Izby, w szczególności Okręgowej Rady Lekarskiej, Rzecznika Praw Lekarza, po-szczególnych komisji problemowych. W „Biuletynie” publikowane są sprawozdania z aktualnych wydarzeń naukowych Izby, np. zjazdów naukowych, konferencji i warsztatów. Tutaj można także znaleźć zapowiedź zbliżających się ważnych wydarzeń w tym względzie. Ważne miejsce na łamach „Biuletynu” zajmują informacje o wydarzeniach sportowych i kulturalnych, w których uczestniczą nasi koledzy. W „Biuletynie” publikujemy także relacje z ciekawych podróży naszych kolegów w odległe zakątki świata.

Biuletyn-Lekarski181_aktywny.pdf (wmil.olsztyn.pl)

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter