Przejdź do treści strony

Nasi Pracownicy publikowani w międzynarodowej literaturze medycznej Molecular Diversity Preservation International MDPI

„Ocena odpowiedzi przeciwciał po szczepieniu osiem miesięcy po podaniu szczepionki BNT1622b2 pracownikom służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wcześniejszego zakażenia COVID-19” to opracowanie badawczo-porównawcze Blanki Wolszczak-Biedrzyckiej i Anny Bieńkowskiej z SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie opublikowane w „VACCINES”.

COVID-19, choroba wywoływana przez koronawirusa ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV-2), została sklasyfikowana jako pandemia przez Światową Organizację Zdrowia w dniu 11 marca 2020 r.
Pod koniec 2020 roku programy szczepień przeciwko COVID-19 zostały zainicjowane w wielu krajach, w tym w Polsce. Pierwszą szczepionką zatwierdzoną w Polsce był preparat mRNA BNT162b2 (Pfizer/BioNTech), a pierwszą zaszczepioną grupą byli pracownicy służby zdrowia.

Celem niniejszego opracowania była ocena miana przeciwciał poszczepiennych osiem miesięcy po podaniu drugiej dawki szczepionki grupie pracowników Szpitala MSWiA w Olsztynie. Pracownicy zostali podzieleni na dwie grupy: osoby, które miały COVID-19 w czwartym kwartale 2020 r. i były szczepione w okresie styczeń-luty 2021 r. oraz osoby bez historii COVID-19, które były szczepione w tym samym okresie. Analizowanym materiałem była surowica krwi żylnej pobrana od 100 pracowników szpitala w dniach 23–28 września 2021 r. Poziom przeciwciał anty-SARS-CoV-2 S mierzono za pomocą analizatora Roche Cobas e411 metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA). Badanie wykazało, że osoby z historią zakażenia SARS-CoV-2 miały znacznie wyższy poziom przeciwciał (biorąc pod uwagę płeć, wiek, rodzaj wykonywanej pracy i nasilenie objawów po szczepieniu) niż pracownicy bez historii COVID-19. Badanie wykazało również, że rodzaj pracy, wiek, płeć i przebieg infekcji SARS-CoV-2 mogą wpływać na humoralną odpowiedź immunologiczną (jedna z gałęzi odpowiedzi odpornościowej).

Osoby starsze, osoby z wieloma chorobami współistniejącymi i pracownicy służby zdrowia, głównie osoby medyczne, są bardziej narażeni na zakażenie i cięższy przebieg choroby. Początkowo podjęte środki zapobiegawcze, w tym dystans społeczny, stosowanie środków ochrony osobistej i częsta dezynfekcja rąk, tylko częściowo zmniejszają zdrowie publiczne, społeczne i gospodarcze skutki pandemii. Ponadto nie wiadomo, czy zakażenie SARS-CoV-2 chroni przed przyszłą chorobą, a jeśli tak, to na jak długo. Wykazano, że u osób zakażonych przeciwciała pojawiają się już trzy dni po wystąpieniu objawów i osiągają maksymalny poziom po 7–14 dniach. Poziom przeciwciał IgM osiąga szczyt od 14 do 35 dni po zakażeniu i zmniejsza się w ciągu następnych 21-35 dni. Z drugiej strony przeciwciała IgG osiągają najwyższe poziomy około 21 do 49 dni po zakażeniu i utrzymują się we krwi przez okres do 4 miesięcy. Badania nad poziomami przeciwciał poszczepiennych, które zapewniają skuteczną ochronę przed chorobą i wywołują trwałą odpowiedź immunologiczną, są niezbędne do zrozumienia mechanizmów obronnych organizmu i mogą pomóc w opracowaniu skutecznego leczenia COVID-19. Od początku pandemii naukowcy ze wszystkich krajów poszukują szczepionki, która znacznie zmniejszyłaby liczbę nowych przypadków, a także nasilenie choroby i ryzyko hospitalizacji. Przedstawione wyniki mogą okazać się pomocne w kontekście podawania dodatkowych dawek szczepionki!

Blanka Wolszczak-Biedrzycka Medyczne Laboratorium Diagnostyczne SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie; Katedra Psychologii i Socjologii Zdrowia i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Anna Bieńkowska Medyczne Laboratorium Diagnostyczne SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie; Katedra Psychologii i Socjologii Zdrowia i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Autorzy składają serdeczne podziękowania Dyrekcji SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Kierownikowi Medycznego Laboratorium Diagnostycznego oraz wszystkim pracownikom MLD i Szpitala za nieocenioną pomoc w realizacji przedmiotowego projektu!

Molecular Diversity Preservation International to 379 zróżnicowanych, recenzowanych czasopism z otwartym dostępem wspieranych przez ponad 115 000 ekspertów akademickich. MDPI publikuje ponad 85 czasopism, które są oceniane jako mające duży wpływ na ich dziedziny. Dotychczas opublikowało badania ponad 330 000 indywidualnych autorów, a czasopisma te otrzymują ponad 25 milionów miesięcznych odsłon stron internetowych.


Treść artukułu:

Ocena odpowiedzi przeciwciał po szczepieniu osiem miesięcy po podaniu szczepionki BNT1622b2 pracownikom służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wcześniejszego zakażenia COVID-19

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter