Przejdź do treści strony
Fiolka zawierająca krew

Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028

Szpital Kliniczny MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie z końcem roku otrzymał upoważnienie Ministra Zdrowia do realizacji „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”.

Jest to docenienie realizowanego przez nasz szpital programu w latach 2019-2023 pn. „Poprawa jakości życia osób chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zmniejszenie chorobowości poprzez objęcie opieką w specjalistycznych ośrodkach dedykowanych tej grupie chorych” w zakresie interwencji: „Powołanie i funkcjonowanie ośrodków leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych i objęcie pacjentów kompleksową opieką w tych ośrodkach”.

W ramach programu chcemy, przede wszystkim, zapewnić opiekę i poprawę standardu leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.

Realizacja tego celu w naszym szpitalu odbywać się będzie głównie poprzez następujące działania:

  • prowadzenie „centralnego” zakupu koncentratów czynników krzepnięcia,
  • wprowadzenie rejestru medycznego dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne,
  • wprowadzenie dla wybranych chorych możliwości dostaw domowych koncentratów czynników krzepnięcia,
  • szkolenia personelu medycznego w zakresie leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych (lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych),
  • zawarcie z wybranymi podmiotami leczniczymi umów na prowadzenie „ośrodka leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych”, które mają objąć pacjentów kompleksową opieką, w tym regularną oceną stanu ich zdrowia potwierdzoną wystawianymi kartami postępowania,
  • możliwość wprowadzenia do leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych nowych leków.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter