Przejdź do treści strony

Kontynuacja Informatyzacji Szpitala

EFRR_poziom_polskie_kolor
W dniu 30-06-2017 r. Dyrektor SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie, Krystyna Futyma, podpisała umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim o dofinansowanie projektu „Wdrożenie usług E-zdrowie poprzez rozbudowę systemu informatycznego w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie”.

PP1K
 

Przedmiotem  projektu  jest  modernizacja  i  rozwój  systemu  informatycznego Szpitala w  kierunku  zapewnienia  możliwości  świadczenia e-usług z zakresu ochrony zdrowia, w tym:

 • zapewnienia możliwości udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.
 • przekazywanie informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej,
 • dostęp on-line pacjentów do własnej dokumentacji medycznej,
 • wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia.
 • udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej na krajowej platformie P1.

PP3K
 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

 • Wartość ogółem: 7 331 415.00
 • Wydatki kwalifikowalne: 5 253 490.00
 • Wnioskowane dofinansowanie: 4 465 466.50

Okres realizacji projektu:

 • Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-12-19
 • Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2017-09-01
 • Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2018-09-30

Strona informacyjna projektu >>

EFRR_poziom_polskie_kolor

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter