Przejdź do treści strony

Kartki z kalendarza Polikliniki Olsztyńskiej – rok 2021

W lutym br. oficjalnie został otwarty zmodernizowany zakład radioterapii w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie. W uroczystościach wzięli udział: wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.
Ośrodek ten jest jedynym tak innowacyjnym miejscem w regionie. Wyróżnia się także na tle kraju. Dzięki temu pacjenci onkologiczni z Warmii i Mazur mają od teraz dostęp do najnowocześniejszej i najskuteczniejszej aparatury medycznej.

Od lutego br.
nowoczesny sprzęt do rehabilitacji pacjentów onkologicznych jest już dostępny w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. To urządzenia do terapii obrzęku limfatycznego oraz, m.in. sprzęt do biofeedbacku elektromiograficznego i elektrostymulacji dna miednicy, robot rehabilitacyjno-diagnostyczny, który umożliwia ćwiczenia rąk, nóg i tułowia, platforma stabilometryczna i dynamograficzna, ergometry, wanny do masażu wirowego kończyn górnych, urządzenia z oporem elastycznym do terapii przedramienia i ręki oraz rehabilitacji barku a także bieżnia. Pieniądze na nowy sprzęt pochodzą z wieloletniego programu Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030.

W kwietniu br. ponad 22 miliony złotych dotacji przekazał podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski Warmińsko-Mazurskiemu Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie. To pozwoli na utworzenie Klinicznego Oddziału Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku. W związku z tym przebudowane zostaną istniejące już pomieszczenia szpitala. Powstanie nowoczesny ośrodek transplantacji, a w oddziale będzie 30 łóżek oraz 6 jednoosobowych sal z systemem monitorującym pacjenta i spełniającym wymogi izolatek z bardzo wysokim poziomem sterylności.

W czerwcu br. Szpital MSWIA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie świętował 75-lecie funkcjonowania. Pracownicy placówki zostali odznaczeniami przez wiceministra MSWiA Błażeja Pobożego medalami i odznaczeniami nadanymi wyróżnionym przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Olsztyński szpital MSWiA zaczynał jako niewielka przychodnia, by w końcu stać się jednym z największych szpitali w regionie.
Wszystko zaczęło się w 1945 roku, gdy przy ulicy Dąbrowszczaków zaczęło działać ambulatorium. Rok później placówka przeniosła się na Aleję Wojska Polskiego, gdzie funkcjonuje do dziś. Placówka sukcesywnie powiększa możliwości leczenia pacjentów. Prawdziwy przełom nastąpił jednak na przełomie lat 90. i w 2000, gdy w Polsce zaczęto tworzyć regionalne centra onkologii. W 2004 roku właśnie w Poliklinice uruchomiono Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii, a obecnie jest największą placówką onkologiczną w regionie.

W lipcu br. Oddział neurologii z pododdziałem udarowym szpitala MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie został wyróżniony certyfikatem ESO Angels Awards. To międzynarodowy projekt, którego celem jest poprawa jakości opieki nad pacjentami z udarami mózgu. W przyznawaniu certyfikatów bierze udział również Europejska Organizacja Udarowa ESO, a oceniany jest procent chorych leczonych trombolitycznie, czas podania leku od chwili przyjazdu do szpitala, procent chorych poddanych neurobrazowaniu, ocenie zaburzeń połykania, a także procent pacjentów, którym w profilaktyce wtórnej zalecono leki przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe. Doceniono udoskonaloną organizację pracy, co pozwoliło nam z roku na rok podnosić jakość leczenia w jednostce. To z kolei znacząco skróciło czas od momentu przyjęcia pacjenta do podania leku.

W lipcu br. nasz Szpital znalazł się w prestiżowym gronie 19 placówek z całej Polski, które otrzymały certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”.
Certyfikat potwierdza stosowanie przez nas najlepszych praktyk leczenia żywieniowego. Jest to także docenienie pracy, jaką wykonuje cały zespół szpitalny odpowiedzialny za żywienie pacjentów. Wyróżnienie to jest dla nas powodem do dumy i potwierdzeniem, że prawa pacjenta w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie są skutecznie realizowane. Udział w programie był także okazją do analizy praktyk, które wdrażamy w trosce o zdrowie naszych pacjentów.

W sierpniu br. laboratorium szpitalne zasilił najnowocześniejszy na rynku analizator Optilite do diagnostyki białek specyficznych. Dzięki niemu, jako pierwszy ośrodek w województwie możemy wykonywać specjalistyczne badania stosowane powszechnie w diagnostyce gammapatii monoklonalnych – w tym unikatowe testy Freelite® i Hevylite® zalecane w polskim i międzynarodowym schemacie diagnostycznym oraz systemie oceny zaawansowania choroby.

Na początku września br. w naszym Szpitalu powstała Poradnia Leczenia Bólu, w której specjaliści zajmują się różnym rodzajem bólu – zarówno ostrym, jak i przewlekłym. Prowadzą też terapie dolegliwości, które nie poddają się prostym metodom leczenia i skrajnie obniżają komfort życia.
Naszymi pacjentami są osoby z bólem towarzyszącym chorobie nowotworowej, ale również z innymi schorzeniami: bólami kręgosłupa, głowy, twarzy, chorobą zwyrodnieniową stawów, bólami układu mięśniowo-powięziowego, trwałym bólem pooperacyjnym i neuropatycznym, fibromialgią, neuralgią nerwu trójdzielnego, popółpaścową, nauropatią cukrzycową, bólem fantomowym, bólem ośrodkowym po udarach mózgowych i uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Szpital MSWiA posiada również certyfikat „Szpital bez bólu” wydany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

3 września br. w hotelu Anders w Starych Jabłonkach odbyła się Uroczysta gala finałowa, podczas której statuetkę i tytuł „Sternik 2020” z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego odebrała Pani Dyrektor SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie Krystyna Futyma.
Konkurs został zorganizowany przez BGK – Region Warmińsko-Mazurski we współpracy z partnerami strategicznymi: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim, Regionalnym Portalem Informacyjnym Wrota Warmii i Mazur, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Polską Strefą Inwestycji, Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz partnerami wspierającymi, którzy stanowili Kapitułę konkursu. Celem konkursu było pokazanie liderów w regionie, którzy mimo niesprzyjających okoliczności jakimi jest pandemia COVID-19 potrafili skutecznie i efektywnie działać w tym trudnym czasie. Konkurs był skierowany do przedsiębiorców, jednostek administracji publicznej i samorządowej, organizacji NGO oraz szpitali z województwa warmińsko-mazurskiego. W kategorii „Szpitale” SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie znalazł się wśród finalistów razem z dziewięcioma szpitalami z całego regionu.

25 września br. w Mikołajkach odbyła się uroczysta gala Polskiego Klubu Biznesu i Fundacji Akademii Polskiego Sukcesu, podczas której wręczone zostały nagrody dla osób i instytucji szczególnie wyróżniających się w ostatnim czasie na arenie krajowej i międzynarodowej. Szpital MSWiA w Olsztynie został wyróżniony Srebrnym Medalem Fundacji Akademii Polskiego Sukcesu „Za wysiłek i poświęcenie oraz troskę o pacjentów w czasie pandemii Covid-19 w 2020 i 2021 roku”. To spektakularne wyróżnienie w imieniu Załogi Szpitala odebrała osobiście Pani Dyrektor Krystyna Futyma.
Podczas tej samej uroczystości Srebrnym Medalem Fundacji Akademii Polskiego Sukcesu został także wyróżniony koordynujący pracę ratowników medycznych Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Pan Krzysztof Rąkowski.

W październiku br. odebraliśmy Certyfikat zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. w Gdańsku zaświadcza, że System Zarządzania Jakością SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie został oceniony i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi świadczenia usług zdrowotnych udzielanych w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia opieki zdrowotnej na poziomie ogólnopolskim w zakresie: lecznictwa szpitalnego, teleradioterapii, brachyterapii, chemioterapii, programów lekowych, rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, profilaktycznych programów zdrowotnych, podstawowej opieki zdrowotnej, diagnostyki: laboratoryjnej, mikrobiologicznej, obrazowej, cytologicznej, histopatologicznej, endoskopowej oraz nieinwazyjnej, sterylizacji, medycyny pracy, transportu, usług psychologicznych, profilaktyki i promocji zdrowia, realizacji zadań dydaktycznych i badawczych.
Certyfikat zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 dla SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie przyznany został na kolejne trzy lata, a jego ważność upływa we wrześniu 2024 roku.

W listopadzie br. pracownia elektrofizjologiczna Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie wzbogaciła się o najnowocześniejsze aparaty do badań EEG i EMG, które stanowią uzupełnienie badań neurologicznych i są wykorzystywane w diagnostyce wielu schorzeń układu nerwowego.
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz Salą Intensywnego Nadzoru Neurologicznego zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorych w ostrej fazie udaru mózgu. Oddział dysponuje pełnymi możliwościami diagnostycznymi. Posiada wysokospecjalistyczny sprzęt niezbędny do opieki w postaci kardiomonitorów, respiratora, pomp infuzyjnych, USG-Dopplera, EKG, EEG, Holtera-EKG, EMG. Niewątpliwie, nowy sprzęt specjalistyczny przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług w naszym szpitalu oraz przyspieszy diagnostykę schorzeń neurologicznych u pacjentów.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter