KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORÓW

Karta zgłoszenia nowotworów złośliwych

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (DZ. U. Nr.88 poz. 439) z corocznymi rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów w sprawie programu badań statystyki publicznej (na rok 2006 Dz. U. z dnia 19 lipca 2005 r. nr 178, poz. 1482) wszystkie jednostki opieki zdrowotnej, zarówno publicznej jak i nie publicznej, szpitale, przychodnie, gabinety i praktyki prywatne zobowiązane są do wypełniania KZNZ. Kartę należy wypełniać:

  • przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
  • przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z rozpoznaną chorobą,
  • na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97 oraz D00-D09.

Zgłoszenia dokonują raz w miesiącu zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, grupowe praktyki lekarskie do wojewódzkiego rejestru nowotworów.

Karta zgłoszenia nowotworów złośliwych