Przejdź do treści strony

Jego Ekscelencja abp senior Edmund Piszcz

„Z chrześcijańską nadzieją na życie wieczne w niebie informujemy, że dnia 23 marca 2022 roku, w godzinach porannych, odszedł do Domu Ojca Ksiądz Arcybiskup senior Edmund Piszcz. Zmarł w 93. roku życia.” – poinformowała Kuria Archidiecezji Warmińskiej.

Odszedł wspaniały, skromny a zarazem bogaty duchowo człowiek, o niespotykanej otwartości na los innych; wielki przyjaciel, m.in. Naszego Szpitala. Niespełna dwa tygodnie temu uczestniczył w uroczystym otwarciu, podczas którego dokonał poświęcenia Zakładu Endoskopii i Zakładu Radiologii Interwencyjnej Szpitala MSWiA w Olsztynie. Cały czas aktywnie uczestniczący w życiu duchowym społeczności Warmii i Mazur. Wspaniały życiorys i postać szczególnie zasłużona dla naszego regionu – zajmujący poczesne miejsce wśród biskupów warmińskich. To wielka strata dla nas wszystkich. Panie świeć nad Jego Duszą!

Abp. Edmund Piszcz urodził się 17 listopada 1929 roku w Bydgoszczy. Edukację rozpoczął w 1936 r. w Podstawowej Szkole Ćwiczeń w Bydgoszczy. Początek II wojny światowej spędził na terenach zajętych przez ZSRR. Po powrocie do Bydgoszczy kontynuował naukę w niemieckiej szkole dla Polaków. W 1944 r. ukończył szkołę i został skierowany do pracy jako uczeń krawiecki. W latach 1945-48 uczył się w I Państwowym Gimnazjum i Liceum w Bydgoszczy.

W 1948 r. przybył do Olsztyna i rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Diecezji Warmińskiej. Egzamin maturalny złożył w 1950 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie.
Studia filozoficzne i teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. 10 maja 1956 r. przyjął święcenia kapłańskie i objął wikariat przy katedrze pelplińskiej oraz pełnił funkcję prefekta Collegium Marianum. Był również prefektem w Liceum Ogólnokształcącym w Pelplinie.

W latach 1958-62 kontynuował studia z zakresu historii Kościoła na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podczas studiów współpracował z o. Romualdem Gustawem, dyrektorem biblioteki KUL, pisząc hasła do Hagiografii Polskiej. Współpracował także z redakcją Encyklopedii Katolickiej, w której zamieszczał hasła o tematyce kościelnej.

Powróciwszy do diecezji, 9 lipca tego roku został mianowany profesorem historii Kościoła oraz wykładowcą języka łacińskiego i niemieckiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Objął również stanowisko dyrektora miejscowego archiwum diecezjalnego. Dwa lata później otrzymał nominację na prefekta studiów seminarium w Pelplinie. Dwukrotnie, w latach 1973-74 i 1979-80, korzystając z przyznanego stypendium naukowego, studiował w Instytucie Historii Kościoła w Moguncji.

22 października 1970 r. papież Paweł VI nadał mu godność kapelana honorowego Jego Świątobliwości.

3 kwietnia 1982 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Edmunda Piszcza biskupem pomocniczym chełmińskim. 20 maja tego roku otrzymał święcenia biskupie w Pelplinie z rąk prymasa Polski abp. Józefa Glempa. Biskup nominat został mianowany wikariuszem biskupim ds. duchowej i intelektualnej formacji kapłanów oraz powołany do grona chełmińskiej kapituły katedralnej jako prałat prepozyt.

11 listopada 1985 r. bp Piszcz otrzymał papieską nominację na administratora apostolskiego sede plena diecezji warmińskiej. Objęcie urzędu odbyło się we Fromborku 30 listopada 1985 r.

22 października 1988 r. papież Jan Paweł II mianował go ordynariuszem diecezji warmińskiej, a 25 maja 1992 r. pierwszym arcybiskupem metropolitą warmińskim. Funkcję tę sprawował do 2006 r.


Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter