Przejdź do treści strony

IV Spotkania Kardio-Onkologiczne ‘2022

W ostatnią sobotę, 26 listopada br. lekarze Szpitala MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie czynnie uczestniczyli w prestiżowych IV Spotkaniach Kardio-Onkologicznych organizowanych, m.in. przez Gdański Uniwersytet Medyczny, który jest pierwszą Medyczną Uczelnią Badawczą w Polsce. Konferencja odbyła się w formie hybrydowej. Wykładowcy z Trójmiasta spotkali się w sali Atheneum Gedanense Novum w Gdańsku, pozostałe osoby prezentowały swoje wykłady on-line.

Nasi lekarze: dr hab. n. med. Radosław Grabysa, dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski oraz dr n. med. Małgorzata Muzolf nie tylko wygłaszali wykłady, ale również przewodniczyli jednej z sesji konferencji

SESJA IV. ANTYKOAGULACJA I LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE
U PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

„Immunoterapia: działanie, rodzaje leków, zastosowanie w onkologii”
dr hab. n. med.Tomasz Kubiatowski
„Kardiotoksyczność immunoterapii: objawy i diagnostyka. Czy niezbędny jest skrining kardiologiczny?” dr hab. n. med. Radosław Grabysa
„Kardio-onkologia w przypadkach klinicznych” dr n. med. Małgorzata Muzolf

W tym roku konferencja poświęcona została zagadnieniom z dziedziny kardio-onkologii, bowiem w sierpniu br. w czasie kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w Barcelonie zostały ogłoszone pierwsze europejskie wytyczne na ten temat. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli wykładowcy reprezentujący różne ośrodki kardio-onkologiczne w Polsce, co zaowocowało ciekawymi dyskusjami i wymianą doświadczeń.
Celem konferencji jest przybliżenie zagadnień z zakresu kardio-onkologii lekarzom różnych specjalności, przede wszystkim kardiologom, onkologom i hematologom, ale także internistom, lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej oraz innym specjalistom, którzy spotykają się z tymi problemami w codziennej praktyce.
W czasie konferencji, obok omówienia tegorocznych wytycznych z zakresu kardio-onkologii, odbyła się sesja na temat diagnostyki i leczenia amyloidozy – w tym transtyretynowej. Omówiono leczenie radioterapią i możliwe jej powikłania. Odrębną sesję poświęcono kardiotoksyczności związanej ze stosowaniem immunoterapii. Ponadto, jak co roku, podjęto ważny temat, jakim jest leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe u pacjentów z chorobą nowotworową, a także odbyła się sesja dotycząca interesujących przypadków klinicznych.

Od lat 90. ubiegłego wieku jesteśmy świadkami stałego zmniejszania się śmiertelności z powodu nowotworów, a tym samym stałego zwiększania się liczby osób, które przeżyły chorobę nowotworową. Stawia to nowe zadania przed kardio-onkologią. Jej nadrzędnym celem jest umożliwienie chorym na raka zastosowania jak najlepszego leczenia onkologicznego poprzez minimalizowanie ryzyka jego kardiotoksyczności. Oznacza to, że przed rozpoczęciem terapii przeciwnowotworowej o znanej toksyczności sercowo-naczyniowej konieczne jest zidentyfikowanie i leczenie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz wcześniej istniejącej choroby serca. Należy określić odpowiednią profilaktykę oraz plan nadzoru leczenia onkologicznego w celu wczesnego rozpoznawania i odpowiedniego postępowania w przypadku możliwych powikłań sercowo-naczyniowych. Natomiast po zakończeniu leczenia nowotworu, niezwykle istotne jest zaplanowanie kontrolnych badań kardiologicznych i długoterminowej obserwacji. U pacjentów z przewlekłą chorobą nowotworową otrzymujących terapie obarczone ryzykiem toksyczności sercowo-naczyniowej, nadzór kardiologiczny powinien być kontynuowany do zakończenia leczenia. Istnieje również potrzeba ponownej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów wymagających leczenia wtórnych nowotworów złośliwych.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter