Sprzedaż używanych kopertownic

Olsztyn, dnia 25 maja 2020

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Ogłasza sprzedaż używanych kopertownic :

  1. Kopertownica Pitney Bowes DI425 z kompletem podajników – 1 szt.
  2. Kopertownica Pitney Bowes DI350 z kompletem podajników – 1 szt.
  • Kopertownice sprawne, nie używane od dwóch lat.
  • Stan techniczny do weryfikacji podczas osobistych oględzin
  • Kupujący jest zobowiązany do zaproponowania ceny kopertownic, która musi być zaakceptowana przez Sprzedającego. Oferta powinna być przesłana na niżej podany adres email.
  • Kontakt w sprawie sprzedaży ma adres email: informatyk@poliklinika.net
    Termin związania ofertą – 14 dni
  • Kupujący dokona oględzin i odbioru kopertownic na własny koszt. Po podpisaniu protokołu odbioru sprzedawca wystawi fakturę VAT, a kupujący dokona płatności za fakturę przelewem na konto w tym samym dniu.
  • Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno – Logistycznych
Jolanta Grabińska