TERMOMODERNIZACJA

TERMOMODERNIZACJA


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje projekt: Zarządzanie zmodernizowanym systemem energetycznym w ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, który jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość całkowita projektu – 13 073 074,46
Pożyczka z NFOŚiGW – 7 028 345,00 zł
Dotacja z NFOŚiGW – 3 904 916,00 zł